Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2009 - 2015 Doktora

    Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Türkiye

  • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik (Dr), Türkiye

  • 2002 - 2009 Lisans

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

  • C2 Yeterlilik İngilizce