Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GLOBAL KÖY VE KÜLTÜREL EMPERYALİZM KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ENFORMASYON TOPLUMUNA BAKIŞ

Intermedia Uluslararası Hakemli İletişim Bilimleri E-Dergisi, cilt.2, ss.133-142, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Discourse Analysis of Women’s Murder News in Turkish Mainstream Newspapers

GKA Social 2019 7th International Congress on Social Sciences, Paris, Fransa, 17 - 19 Temmuz 2019

The Use of Social Media In The Context of Citizen Journalism

4th Academic International Conference on Multidisciplinary Studies and Education, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Eylül 2017, ss.26-34

Sovereign Power and Bare Life Agamben and Biopolitics

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Praha, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Kasım 2016, cilt.6, sa.1, ss.207-212

TIP 2023 Kadın Sağlığı ve İletişim İnovasyonu

SANKO Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2 “Tıp ve Biyolojik Bilimlerde İnovasyon”, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Doğu Batı Ekseninde Medyada Hegemonya ve Sessizlerin Söz Hakkı Al Jazeera English Örneği

Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.702-713

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişimin Hızlı Evrimi: Kitleselleşmeden Küreselleşmeye

Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Akbulut Tan, Nesrin Erdoğan Balkaş, Eda, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.33-46, 2019