Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Araçsal rasyonalite çağında alternatif medyanın kamusal alan yaratma işlevi: Açık Radyo örneği

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), vol.6, no.12, pp.56-75, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

GLOBAL KÖY VE KÜLTÜREL EMPERYALİZM KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ENFORMASYON TOPLUMUNA BAKIŞ

Intermedia Uluslararası Hakemli İletişim Bilimleri E-Dergisi, vol.2, pp.133-142, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Discourse Analysis of Women’s Murder News in Turkish Mainstream Newspapers

GKA Social 2019 7th International Congress on Social Sciences, Paris, France, 17 - 19 July 2019 Sustainable Development

The Use of Social Media In The Context of Citizen Journalism

4th Academic International Conference on Multidisciplinary Studies and Education, Boston, United States Of America, 25 - 27 September 2017, pp.26-34

Sovereign Power and Bare Life Agamben and Biopolitics

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Praha, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.6, no.1, pp.207-212

TIP 2023 Kadın Sağlığı ve İletişim İnovasyonu

SANKO Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2 “Tıp ve Biyolojik Bilimlerde İnovasyon”, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016

Doğu Batı Ekseninde Medyada Hegemonya ve Sessizlerin Söz Hakkı Al Jazeera English Örneği

Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.702-713

Books & Book Chapters

İletişimin Hızlı Evrimi: Kitleselleşmeden Küreselleşmeye

in: Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Akbulut Tan, Nesrin Erdoğan Balkaş, Eda, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.33-46, 2019