General Information

Biography

Zeynep Oya Bıyıklıoğlu 1972 yılında İstanbul' da doğmuştur. İlk öğrenimini Maçka İlkokulu'nda,  orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın yarı zamanlı piyano bölümünü bitirmiştir.1997 yılında PİYANONUN BİR EŞLİK ÇALGISI OLARAK MÜZİK EĞİTİMİ İLE PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR METOT ANTOLOJİ ÇALIŞMASI isimli yüksek lisans tezi ile Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde hazırlamış olduğu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELİNİN PİYANO VE ÖĞRETİMİ ALANINDAKİ YETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ adlı teziyle doktorasını tamamlamış ve Dr. Öğretim Görevlisi olarak kadroya geçmiştir. Halen Marmara Üniversitesi A.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. Ayrıca TRT İstanbul Çoksesli Gençlik Korosu korrepetitör'ü olarak da çalışmalarına devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Fine Arts Education
Program
Department of Music Teacher Education