Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

  Asli Üye

 • 2018 - Devam Ediyor Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

  Asli Üye

 • 2016 - Devam Ediyor Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)

  Asli Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Türk Tabipler Birliği (TTB)

  Asli Üye

 • 2008 - Devam Ediyor Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)

  Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2018 ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA

  SCI-E Kapsamındaki Dergi