Öğr.Gör.Dr.

ÖZGÜR ŞİMŞEK


Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin incelenmesi ve bilgisayar destekli yazılı anlatım

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri, Eğitim, Eğitimin Psikolojik Temelleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2017 - 2019

2017 - 2019

Uluslararası Eğitim Uzmanı

Diğer Kamu Kurumu, Türkiye Maarif Vakfı

1997 - 1998

1997 - 1998

Yönetici

Kamu Kuruluşu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

1996 - 1998

1996 - 1998

Öğretmen

Kamu Kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Eğitimde İleri istatistik

Lisans

Lisans

Sınıf Öğretmenliğinde Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Lisans

Lisans

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Lisans

Lisans

Eğitimde Program Geliştirme

Lisans

Lisans

İlkokul Programları ve Geliştirilmesi

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

7 Yaş Çocuklarında Hareketli Oyunların Saldırganlık Davranışları Üzerine Etkileri

İnan M. , Karagözoğlu C. , Şimşek Ö.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.4, ss.47-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

Şimşek Ö. , Özden B. , Sakız G. , Aksu D.

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2012 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2004

2004

Okul Öncesi Eğitimde Rubric Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

Şimşek Ö. , Özden B.

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,, cilt.1, sa.1, ss.123-133, 2004 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2005

Ocak 2005

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2011

2011

Öğrenen Öğretmen Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

0-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Hazırlanması Ön Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2004

2004

Evin okula Yaklaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Formatör Öğretmen Yetiştirme Semineri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye