Arş.Gör.

ORHAN ZENGİN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The adaptation of the Postpartum-Specific Anxiety Scale into the Turkish language

BİNGÖL F. , Bal M. D. , Aydin Ozkan S., ZENGİN O. , Civ B.

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Fatigue and Physical Activity Levels of Smoking and Non-smoking Healthy Sedentary Individuals

Ergin C., YURDALAN S. U. , DEMİRBÜKEN İ. , ZENGİN O.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.2, ss.51-55, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Aile Sağlığı Merkezi nin Yönetim Sürecinde Aile Hekimi ve Sağlık Yöneticisi nin Rolü

Çalık K. B. , Kaptanoğlu A., İşci E. , Zengin O.

Smyrna Tıp Dergisi, cilt.3, ss.24-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Bulut Ö., Zengin O. , Çalık K. B.

10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2019, ss.1-15

2019

2019

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün HastaGüvenliği Kültürü Üzerindeki Etkisi

DEMİR E., ZENGİN O. , ÇALIK K. B.

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün HastaGüvenliği Kültürü Üzerindeki Etkisi, 10 - 13 Ekim 2019

2015

2015

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyi

ÇALIK K. B. , ZENGİN O.

9.Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2015

2015

Hastanelerde Çalışan İdari Personelin Motivasyon Düzeyi

ÇALIK K. B. , ZENGİN O.

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2015

2015

Sağlık Çalışanlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi

ÇALIK K. B. , ZENGİN O.

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2015

2015

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ÖZDAĞ H., ÇALIK K. B. , ZENGİN O. , ÖZÇELİK N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2015

2015

HASTANELERDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİ

Uluceylan C., ÇALIK K. B. , ZENGİN O. , ÖZÇELİK N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2015

2015

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ

Aydın S., ÇALIK K. B. , ZENGİN O. , Özçelik N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

2013

2013

Faaliyet Tabanlı Maliyet Bakışıyla C Sınıfı Hizmet Hastanesi Maliyet Analizi

KAPTANOĞLU A., ZENGİN O.

Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013

2012

2012

Özel Bir Hastanenin Dış Müşteri Odaklı Şikâyetlerinin Analizi

KAPTANOĞLU A., ÇALIK K. B. , ZENGİN O.

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012

2008

2008

İşletme Varlıklarından Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi

İŞCİ E. , ZENGİN O.

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2008

2005

2005

Türkiye nin Bazı Sağlık Göstergelerinin Uluslararası Karsılaştırılması

ZENGİN O.

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

2005

2005

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

ZENGİN O.

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

2004

2004

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Yatırımları ve Tedavi Giderlerindeki Değişim

ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

2004

2004

Özel Hastanelerin Finansal Yönetim Politikası Sorunları Üzerine Bir araştırma

ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

2004

2004

Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

GEMLİK H. N. , ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Ki-Kare Testi

Zengin O.

Sağlık Alanında Hipotezden Teze Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni, Kaptanoğlu A.Yıldırım, Editör, Besir Kitabevi, İstanbul, ss.196-229, 2013

2013

2013

Maliyet Muhasebesi Kavramı

ZENGİN O.

Sağlık İşletmelerinde Maliyet, Depo Stok ve Envanter Yönetimi, Ayşegül yıldırım kaptanoğlu, Editör, Beşir kitapevi, İstanbul, ss.70-100, 2013

2013

2013

Maliyet Dağıtım Tablosu

ZENGİN O.

Sağlık İşletmelerinde Maliyet , Depo Stok ve Envanter Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Beşir kitapevi, İstanbul, ss.102-140, 2013

2011

2011

Sağlıkta Araştırma,Çözümleme ve Raporlama Süreçlerinin Yönetiimi

Zengin O.

Sağlık Yönetimi, Ayşegül yıldırım kaptanoğlu, Editör, Besir Kitabevi, İstanbul, ss.494-576, 2011