Res. Asst. ORHAN ZENGİN


Faculty of Health Sciences, Health Administration

Department of Health Economics


Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Research Areas

Health Sciences

Social Sciences and Humanities

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Bulut Ö., Zengin O., Çalık K. B.

10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2019, pp.1-15

2019

2019

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün HastaGüvenliği Kültürü Üzerindeki Etkisi

DEMİR E., ZENGİN O., ÇALIK K. B.

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün HastaGüvenliği Kültürü Üzerindeki Etkisi, 10 - 13 October 2019

2015

2015

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ

Aydın S., ÇALIK K. B., ZENGİN O., Özçelik N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

2015

2015

HASTANELERDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN MOTİVASYON DÜZEYİ

Uluceylan C., ÇALIK K. B., ZENGİN O., ÖZÇELİK N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

2015

2015

Hastanelerde Çalışan İdari Personelin Motivasyon Düzeyi

ÇALIK K. B., ZENGİN O.

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

2015

2015

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ÖZDAĞ H., ÇALIK K. B., ZENGİN O., ÖZÇELİK N.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

2015

2015

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyi

ÇALIK K. B., ZENGİN O.

9.Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

2015

2015

Sağlık Çalışanlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi

Çalık K. B., Zengin O.

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

2013

2013

Faaliyet Tabanlı Maliyet Bakışıyla C Sınıfı Hizmet Hastanesi Maliyet Analizi

KAPTANOĞLU A., ZENGİN O.

Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2013

2012

2012

Özel Bir Hastanenin Dış Müşteri Odaklı Şikâyetlerinin Analizi

KAPTANOĞLU A., ÇALIK K. B., ZENGİN O.

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2012

2008

2008

İşletme Varlıklarından Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi

İŞCİ E., ZENGİN O.

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Turkey, 1 - 03 May 2008

2005

2005

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

ZENGİN O.

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

2005

2005

Türkiye nin Bazı Sağlık Göstergelerinin Uluslararası Karsılaştırılması

ZENGİN O.

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

2004

2004

Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

GEMLİK H. N., ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

2004

2004

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Yatırımları ve Tedavi Giderlerindeki Değişim

ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

2004

2004

Özel Hastanelerin Finansal Yönetim Politikası Sorunları Üzerine Bir araştırma

ZENGİN O.

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

Books & Book Chapters

2013

2013

Ki-Kare Testi

Zengin O.

in: Sağlık Alanında Hipotezden Teze Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni, Kaptanoğlu A.Yıldırım, Editor, Besir Kitabevi, İstanbul, pp.196-229, 2013

2013

2013

Maliyet Muhasebesi Kavramı

ZENGİN O.

in: Sağlık İşletmelerinde Maliyet, Depo Stok ve Envanter Yönetimi, Ayşegül yıldırım kaptanoğlu, Editor, Beşir kitapevi, İstanbul, pp.70-100, 2013

2013

2013

Maliyet Dağıtım Tablosu

ZENGİN O.

in: Sağlık İşletmelerinde Maliyet , Depo Stok ve Envanter Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Beşir kitapevi, İstanbul, pp.102-140, 2013

2011

2011

Sağlıkta Araştırma,Çözümleme ve Raporlama Süreçlerinin Yönetiimi

Zengin O.

in: Sağlık Yönetimi, Ayşegül yıldırım kaptanoğlu, Editor, Besir Kitabevi, İstanbul, pp.494-576, 2011


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 2