Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Clinical outcomes of kinesio taping applied in patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.5, pp.1045-1051, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Kinesiophobia in relation to physical activity in chronic neck pain

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.29, no.1, pp.41-47, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effect of Kinesiology Taping on Respiratory Muscle Strength

JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE, vol.24, no.3, pp.241-244, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE ACUTE EFFECTS OF DIFFERENT MUSCLE CONTRACTIONS ON VISCO-ELASTIC CHARACTERISTICS OF MUSCLE IN HEALTHY SUBJECTS

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.5, no.2, pp.76, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Dual-Task Training on Patient Outcomes of Institutionalized Elderly Having Chronic Stroke

DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS EXTRA, vol.8, no.3, pp.328-332, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor Performansı

Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics, vol.2, no.1, pp.101-105, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizyoterapistlerin Mesleğe Yönelik Tutum ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.1-2

Acute Effects of Static Stretching Intensity and Duration on Muscle Viscoelastic Properties and Proprioception

International Congress of Athletic Performance Health In Sports, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2019, vol.5, pp.201 Creative Commons License

THE EFFECTS OF 4 WEEK REHABILITATION PROGRAM ON PATIENT OUTCOMES IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.2145 identifier

MOBILE-PHONE-BASED HOME EXERCISE TRAINING PROGRAM IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.2171 identifier

THE EFFECTS OF CERVICAL RANGE OF MOTION ON POSTURAL STABILITY IN PATIENTS WITH CHRONIC NECK PAIN

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.2154 identifier

Capability of Interactive Floor Technology in Rehabilitation Process.

International Conference of Physiotechnotherapy (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Does Virtual Rehabilitation Affect Knee Proprioception, Agility And Postural Stability?

International Conference of Physiotechnotherapy (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

The Effect of Interactive Floor on Balance

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSIOTECHNOTHERAPY (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

THE ACUTE EFFECTS OF DIFFERENT MUSCLE CONTRACTIONS ON VISCO-ELASTIC CHARACTERISTICS OF MUSCLE IN HEALTHY SUBJECTS

International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Diz osteoartritli hastalarda egzersiz programının yorgunluk üzerine etkileri

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı), 24 - 29 October 2017

The effects of kinesiotaping on joint position sense and postural stability following fatique protocol.

Annual European Congress of Rheumatology 2017., Madrid, Spain, 14 - 17 June 2017, vol.76, pp.1533 identifier

Risc factors for fear of falling in patients with knee ostheoarthritis.

Annual European Congress of Rheumatology 2017., Madrid, Spain, 14 - 17 June 2017, vol.76, pp.1519

THE EFFECTS OF KINESIOTAPING ON JOINT POSITION SENSE AND POSTURAL STABILITY FOLLOWING FATIGUE PROTOCOL

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, Spain, 14 - 17 June 2017, vol.76, pp.1533-1534 identifier

EXAMINIG OF RELIABILITY AND VALIDITY OF MarVAJED PRORIOCEPTION PROTOCOL

CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, PRAG, Czech Republic, 22 - 24 March 2017

INTER-RATER AND INTRA-RATER RELIABILITY AND VALIDITY OF MARVAJED TECHNOLOGICALSYSTEM FOR MEASURING KNEE JOINT POSITION SENSE

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 22 - 26 March 2017

Yeni Propriyosepsiyon DeperlendirmeAracr: Marvajed

FARGÖS Fizyoterapist Araştırma Görevlileri Sempozyumu 2017, İzmir, Turkey, 24 - 25 March 2017

THE EFFECTS OF AN INNOVATIVE TECHNOLOGY APPLIED AS VIRTUAL REHABILITATION ON CLINICAL OUTCOMES IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY

International Conference of Central-Bohemia-University (CBUIC) - Innovations in Science and Education, Prague, Czech Republic, 22 - 24 March 2017, vol.5, pp.933-936 identifier

Fiziksel Aktivite İzlem Teknolojileri

I. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu, Turkey, 10 December 2016

Diz osteoartriti olan hastalarda diz fleksiyon hareket açıklığı ve fiziksel aktivite düzeyi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Osteoartritli hastalarda quadriceps femoris hamstring oranı ve diz çevre ölçümü postürel stabilite ile ilişkili midir

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 November 2016

Diz osteoartriti olan hastalarda fizyoterapist gözetiminde uygulanan egzersiz tedavisinin Quadriceps kas gücü ve 6 dakika yürüme testi üzerine etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50

Ayak Postürünün Denge ve Ayak Bileği Propriosepsiyonu Üzerine Etkileri Pilot Çalışma

Totbid – 3. Fizyoterapi – Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

MarVAJED Propriosepsiyon Protokolü

II. Romatolojik Rehabilitasyon Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 October 2016

Ayak postürünün denge ve ayak bileği propriyosepsiyonu üzerine etkileri Pilot çalışma

3. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.226-227

Nörolojik komplikasyonu olmayan prematüre ve term bebeklerin gelişimsel pozisyonlardaki kaba motor performanslarının incelenmesi

5.Prof.Dr.Hıfzı Özcan Uluslararası " Serebral Palsy" ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 November 2014

Segmental Gövde Kontrolünün İncelenmesi

5. Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası ''Cerebral Palsy'' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 20 - 23 November 2014

Kronik bel ağrılı hastalarda kinezyolojik bantlamanın ağrı spinal mobilite ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi

24. National Turkish Ortopedics and Traumatology Congress - 2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Kongresi, Belek Antalya, Turkey, 12 November 2014, vol.48, pp.338

Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi Pilot Çalışma

24th National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress- 2. Fizyoterapi- Ortopedi Ortak Sempozyumu, Belek Antalya, Turkey, 12 November 2014, vol.48, pp.322

Gonartrozlu bir olguda trombositten zengin plazma TZP tedavisi Bir olgu sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.92

Gonartrozlu bir olgulda Trombositten Zengin Plazma TZP Tedavisi Bir Olgu Sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.92

Kinezyolojik bantlamanın elin kavrama kuvveti üzerine etkisi

VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, vol.24, pp.19

Kinezyolojik bantlamanın pozisyon duyusu üzerine etkisi

VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, vol.24, pp.36

Koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren hastalara uygulanan solunum egzersizlerinin hemodinamik yanıtlara etkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.147

Ankilozan spondilitli hastalara verilen postür egzersizlerinin solunum kas kuvvetine etkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.146

Yanık fizyoterapisinde matriks ritim tedavisinin kısa süreli etkilerinin araştırılması

XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, pp.35

Holografik teknolojiyle üretilmiş bilekliğin kuvvet denge ve esneklik üzerine etkileri

6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 October 2011, vol.22, pp.197

Books & Book Chapters

Torakal Bölge Patolojilerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, HALLAÇELİ HASAN, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.397-412, 2021

Rehabilitasyonda Teknoloji Alanında TÜBİTAK'tan Destek Alan Proje Örnekleri

in: RehabilitasyondaTeknoloji, Tarakçı Ela, Tarakçı Devrim, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVİ, İstanbul, pp.303-324, 2019

Postüral Kontrolün Gelişimi

in: Motor Kontrol Araştırmanın Klinik Uygulamaya Aktarılması, Arzu Güçlü Gündüz,Sevil Bilgin,Çiğdem Öksüz,Özge Ertekin,Gözde İyigün, Editor, Hipokrat Kitabevi, İstanbul, pp.183-205, 2018 Creative Commons License