Fizyoterapistlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile Hastaların Tedavi Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması


AYDOĞDU O. , SARI Z. , Bülbül A.

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20 - 24 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri