Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1995 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1987 - 1991 Tıpta Uzmanlık

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

 • 1980 - 1986 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  d-?-Tokoferol’ün Düz Kas Hücresi Üzerine Olan Etkisinin İn Vivo Olarak İncelenmesi ve Bunun Aterosklerozdaki Önemi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü