Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

 • 1987 - 1991 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1980 - 1986 Undergraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  d-?-Tokoferol’ün Düz Kas Hücresi Üzerine Olan Etkisinin İn Vivo Olarak İncelenmesi ve Bunun Aterosklerozdaki Önemi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü