Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eleazar b. Yose ha-Galili ve 32 Yorum Kuralı

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.98-118, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rabbani Yahudiliğin Teşekkülü: Rabbi Yişmael ve Rabbi Akiva Ekolleri

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.3, ss.185-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rabbâni Yahudiliğin Temellerini Oluşturan Hillel ve Şammay’ın Hayatı ve Ekolleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.1049-1069, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rabbâni Gelenekte Rabbi Yişmael’inTevrat Tefsiri İçin Oluşturduğu On üç Yorum Kuralı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.115-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rabbani Yahudiliğin İlk Yorum Prensipleri: Hillel’in Yedi Yorum Kuralı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.321-337, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Korah/Karun Kıssasının Yahudi ve İslam Tefsirlerinde Ele Alınışının Mukayesesi

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Araştırmaları Konferansı, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Yahudi Kutsal Kitap Yorumu: Midraş Literatürü

II. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Araştırmaları Konferansı, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri