Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eleazar b. Yose ha-Galili ve 32 Yorum Kuralı

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.98-118, 2020 (Other Refereed National Journals)

Rabbani Yahudiliğin Teşekkülü: Rabbi Yişmael ve Rabbi Akiva Ekolleri

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.3, no.1, pp.185-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rabbâni Yahudiliğin Temellerini Oluşturan Hillel ve Şammay’ın Hayatı ve Ekolleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.1049-1069, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rabbâni Gelenekte Rabbi Yişmael’inTevrat Tefsiri İçin Oluşturduğu On üç Yorum Kuralı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.51, pp.115-134, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rabbani Yahudiliğin İlk Yorum Prensipleri: Hillel’in Yedi Yorum Kuralı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.321-337, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Korah/Karun Kıssasının Yahudi ve İslam Tefsirlerinde Ele Alınışının Mukayesesi

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Araştırmaları Konferansı, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.108-142

Yahudi Kutsal Kitap Yorumu: Midraş Literatürü

II. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Araştırmaları Konferansı, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 October 2018

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi

Okur Akademi Yayınları, pp.221-226, 2020