Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şerh Edilmeyen Muteber Kitaplar: Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i Özelinde Bir Açıklama Denemesi

HADİS ŞERHLERİNİ YENİDEN OKUMAK II: TASAVVURDAN YAZIMA: ŞÂRİH ve TERCİHLERİ, İstanbul, Turkey, 11 June 2022

Books & Book Chapters

A Bibliographical Study on Aḥmad b. Ḥanbal's al-Musnad

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2022

AHMED B. HANBEL’İN el-MÜSNED’İ ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞERHLER

in: Hadis Şerh Literatürü II, Karagözoğlu,Mustafa Macit, Editor, M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.347-380, 2022

İrşâdü Tullâbi'l-Hakâik

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2021

Metrics

Publication

9

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals