Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Physical Education And Sports, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl), Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Ritm Eğitiminin Kompleks Cimnastik Beceri Öğrenimi ve Motor Özellikler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  YAZ OKULLARINDA YAPILAN CİMNASTİK ÇALIŞMALARININ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English