Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zorunlu Trafik Sigortasındaki Mevzuat Kaynaklı Değişikliklerin Prim Üretimine Etkisinin Analizi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.222-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Uygulanmakta Olan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Yönelik Bir Araştırma

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.229-246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Sektöründe Veri Madenciliği ve Kullanım Alanları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.103-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Ekonomik Krizin Sigortacılık Sektörüne Etkisi ve Kriz Sonrası Hayat Dışı Sigortacılık Sektörü Performans Analizi (2007-2016)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.263-282, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Sektöründe Pazarlama Süreci: Acentelerin Rolü ve Önemi

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.45-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigorta Sektöründe Kara Para Aklama: FATF Raporları ve Aklama Tipolojileri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.31-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri: AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Sigortacılık Sektöründe Tekafül Sigortaları

1. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans (IIBF) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2018, ss.24-27

Sigorta Sektöründe Yeni Bir Risk Türü Olarak Siber Riskler

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.229

BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Özel Emeklilik Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.228

Türkiye’de Gerçekleşen Depremlerin Sigorta Yapma Eğilimine Etkisinin İstatiksel Olarak Analizi

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Karabük, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017, ss.79-84

ÇEVRE KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, cilt.3, ss.954-961

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.954-961

Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigortalar

Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigortalar, Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs 2012, ss.33-57

Kriz Döneminde KOBİ’ler ve KOBİ’lerin Finansman Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Kredi Garanti Fonu

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2010, ss.165-186

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, ss.489-498

Kitap & Kitap Bölümleri

Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri

Ekonomik Veriler Çerçevesinde Özel Sağlık Sigortalarının Analizi, Prof.Dr. Ali Acaravcı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.603-611, 2018

Regulations and Applications of Ethics in Business Practice

Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’xx and Managers’xx Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry, Jing Bian, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editör, Springer Nature Singapore Pte Ltd., ss.77-95, 2018

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısının Rolü, Neşe Çoban Çelikdemir, A.Ozan Onağ, Özgür Akpınar, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.186-202, 2018

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar

Türkiye’de Sigortacılık Sektöründe Tekafül Sigortaları, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Zülfi Umut Özkara, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.409-420, 2018

Stratejik Finansal Yönetim

Finansal Stratejinin Kapsamı, Temel Özellikleri ve Şirket Yatırımlarındaki Rolü, Doç. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.37-54, 2017

Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Mühendislik Sigortaları, Erdem Kırkbeşoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.543-566, 2015

Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Hayat Sigortaları, Erdem Kırkbeşoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.385-400, 2015

Sigortacılık Uygulamaları

Zorunlu Deprem Sigortası, Prof.Dr.İlyas Akhisar, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-22, 2014

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi

Özel Emeklilik Fonları: Kavram Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi, Prof.Dr.Fuat Erdal, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.120-135, 2012

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi

Hayat Sigortaları: Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi, Prof.Dr.Fuat Erdal, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.28-45, 2012