Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Soundness of Financial Institutions In The Fragile Five Countries

International Journal of Business Research and Management, vol.12, no.3, pp.89-102, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Organı̇ze Pı̇yasalardakı̇ Türev Araçların İşlem Hacı̇mlerı̇nı̇n Sı̇gorta Sektörünün Gelı̇şimı̇ne Etkı̇si

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.23, pp.495-509, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tarım Sigortaları Havuzu’nun Teknik Gelir-Gider Faaliyetlerinin Oran Analizi ile Değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.543-562, 2020 (Other Refereed National Journals)

Zorunlu Trafik Sigortasındaki Mevzuat Kaynaklı Değişikliklerin Prim Üretimine Etkisinin Analizi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, pp.222-237, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sigorta Sektöründe Veri Madenciliği ve Kullanım Alanları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.103-119, 2018 (Other Refereed National Journals)

Küresel Ekonomik Krizin Sigortacılık Sektörüne Etkisi ve Kriz Sonrası Hayat Dışı Sigortacılık Sektörü Performans Analizi (2007-2016)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.263-282, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sigorta Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, pp.1-19, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sigorta Sektöründe Pazarlama Süreci: Acentelerin Rolü ve Önemi

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.45-61, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sigorta Sektöründe Kara Para Aklama: FATF Raporları ve Aklama Tipolojileri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, pp.31-55, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri: AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.53-75, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.53-75, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Sigortacılık Sektöründe Tekafül Sigortaları

1. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans (IIBF) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 October 2018, pp.24-27

Sigorta Sektöründe Yeni Bir Risk Türü Olarak Siber Riskler

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.229

BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Özel Emeklilik Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.228

Türkiye’de Gerçekleşen Depremlerin Sigorta Yapma Eğilimine Etkisinin İstatiksel Olarak Analizi

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Karabük, Turkey, 28 - 29 September 2017, pp.79-84

ÇEVRE KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.3, pp.954-961 Sustainable Development

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.954-961 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigortalar

Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigortalar, Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, Turkey, 30 May 2012, pp.33-57

Kriz Döneminde KOBİ’ler ve KOBİ’lerin Finansman Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Kredi Garanti Fonu

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010, İstanbul, Turkey, 10 December 2010, pp.165-186

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.489-498

Books & Book Chapters

Nobel Akademik Yayıncılık

in: İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar: Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Doç. Dr. Melisa ERDİLEK KARABAY, Doç. Dr. İrge ŞENER, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.513-533, 2020

TÜRKİYE’DE REASÜRANS İŞLEMLERİ VE REASÜRANS İŞLEMLERİNİNMUHASEBELEŞTİRİLMESİ

in: SOSYO EKONOMİK GELİŞMELER, Ali Rıza GÖKBUNAR, Serkan CURA, Adem BABACAN, Editor, Ekin Kitapevi, Bursa, pp.189-203, 2019 Sustainable Development

Ekonomik Veriler Çerçevesinde Özel Sağlık Sigortalarının Analizi

in: Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Prof.Dr. Ali Acaravcı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.603-611, 2018

Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’xx and Managers’xx Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry

in: Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Jing Bian, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp.77-95, 2018

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısının Rolü

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, Neşe Çoban Çelikdemir, A.Ozan Onağ, Özgür Akpınar, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.186-202, 2018

Türkiye’de Sigortacılık Sektöründe Tekafül Sigortaları

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Zülfi Umut Özkara, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.409-420, 2018

Finansal Stratejinin Kapsamı, Temel Özellikleri ve Şirket Yatırımlarındaki Rolü

in: Stratejik Finansal Yönetim, Doç. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.37-54, 2017

Hayat Sigortaları

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Erdem Kırkbeşoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.385-400, 2015

Mühendislik Sigortaları

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Erdem Kırkbeşoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.543-566, 2015

Zorunlu Deprem Sigortası

in: Sigortacılık Uygulamaları, Prof.Dr.İlyas Akhisar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-22, 2014

Özel Emeklilik Fonları: Kavram Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi

in: Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Prof.Dr.Fuat Erdal, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.120-135, 2012

Hayat Sigortaları: Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi

in: Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Prof.Dr.Fuat Erdal, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.28-45, 2012