General Information

Biography

Hacettepe Üniv. Fizik Müh. bölümünden 1992 yılında mezun oldum ve Master ve Doktora derecelerimi Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalından aldım. Biyofizik'in geniş perspektifi beni yaşam bilimlerinde çok farklı alanlarda çalışmaya yönlendirdi. 

Erken işlerim daha çok protein yapı-fonksiyon ilişkisi üzerine yönelmişti ve bu kapsamda G-proteinleri, muskarinik reseptörler,  daha sonra katekolamin taşıyıcılar üzerine çalışmalarım oldu. G-protein çalışmalarını bölümümüzde Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr.Beki Kan liderliğinde EMBL'den (kısa dönem EMBO bursu) Prof.Dr.Michel Koch ve Prof.Dr.Zehra Sayers (EMBL / Sabancı Üniv)  ile birlikte yürüttük. Doktora sonrası post-doc olarak Prof.Dr.Ulrik Gether'in laboratuvarına (Panum Enstitüsü, Danimarka) gittim ve yaklaşık iki yıl boyunca dopamin taşıyıcılar üzerine çalışmalar yaptım.  Bu çalışmalarda rekombinant klonlama teknolojileri, hücre kültürü, protein saflaştırma, floresan enerji transferi gibi özellikle membran proteinleri yapı analizi ile ilgili teknikleri öğrendim. 

Geri döndükten sonra  hipertansiyon polimorfizmleri, kanser moleküler biyolojisi, hücre radyoduyarlılığı, kanserli dokularda gen ekspresyonu ve bunun prognoza etkisi gibi daha çok genetik tabanlı çalışmalara yöneldim. Telomerler üzerine, kanser kök hücrelerinde shelterin kompleks proteinlerin radyoduyarlılığa etkisi (Yakın Doğu Üni.'den Prof.Dr.Nedime Serakıncı ile); sentezlenen yeni türevlerin karakterize edildiği ilaç-tasarım çalışmaları (Marmara Univ Farmasötik Kimya'dan Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel ile); apoptotik gen ekspresyonlarının radyasyon tedavisine etkisi  (Lütfi Kırdar Eğitim Araşt.Hast. Radyasyon Onkolojisi'nden Doç.Dr.Sevgi Özden ile); ve fitoterapötik ilaç karakterizasyonu (Doç.Dr.Ali Şen ile),  hipertansiyon ilişkili polimorfizmler (Marmara Üniv. İç Hastalıkları'ndan Dr.Öğr.Üyesi Ozan Kocakaya ile) gibi farklı konularda ortak çalışmalarımız hala devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
School of Medicine
Department
Basic Medical Sciences
Program
Department of Biophysics