Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Media-Based Clinical Research on Selfie-Related Deaths in Turkey.

The American journal of forensic medicine and pathology, vol.42, pp.100-101, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is their choice to be a juvenile with sexual behavior disorder: a study of etiological factors

JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY, vol.31, no.5, pp.795-806, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Determination of skin wound age by using cytokines as potential markers

JOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE, vol.44, pp.14-19, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Rupture of heart with all layers after a massive blunt thoracic trauma without any lesion on the bones: a case report

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.17, no.1, pp.87-89, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Permanent t-tube insertion in two patients with Hurler's syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY, vol.46, no.2, pp.94-96, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of demographic findings of people with different sexual orientation in Istanbul, Turkey

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.13, no.4, pp.181-188, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The experience of İstanbul Protocol: efficiency, quality, difficulties in practice

The European Research Journal, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölüm Zamanı Belirlenmesi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp- Ölüm Özel Konusu, vol.2, no.1, pp.20-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KTU Farabi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Şüpheli Olgular

Adli Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.15-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Munchausen by Proxy Sendromu Olgusu Tanılamada Yaşanan Güçlükler

Türkiye Klinikleri, vol.12, no.2, pp.51-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Macroscopic and microscopic findings of infant lung in case of live or still birth

Scientific Research and Essays, vol.8, no.21, pp.867-874, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Demandas por mala praxis en otorrinolaringologiiaMalpractice lawsuits in otorhinolaryngology

Salud I Ciencia, vol.19, pp.703-707, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzonda Yapılan Yabancı Otopsi Olguları

Adli Tıp Dergisi, vol.1, pp.7-14, 2012 (Other Refereed National Journals)

Findings in Fatal Lightning Strike Cases

Türkiye Klinikleri J Adli Tıp, vol.8, no.2, pp.59-65, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden Muayenesi ve Aydınlatılmış Onam

Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi, vol.19, no.2, pp.114-125, 2011 (Other Refereed National Journals)

El Yazısı İncelemelerinde Fulaj Kavramı

Adli Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.32-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

1995-2005 Yılları Arasında Dava Konusu Olan Anestezi Hataları ve Önlenebilirliği: Adli Kurumu Verileri

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.8, no.1, pp.23-28, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Trabzon’da Fethi Kabir Otopsileri

Adli Tıp Dergisi, vol.23, no.2, pp.11-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ev Kazası ve Hekim Hatası Tıbbi Malpraktis) Sonucu Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu

Van Tıp Dergisi, vol.16, no.4, pp.135-138, 2009 (Other Refereed National Journals)

Violence and Other Reasons as A Cause of Death in Women

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.31, pp.211-219, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kesici Delici Alet Yaraları Bulunan Ası Olgusu: Orijin Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.58-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Anneler

Adli Tıp Bülteni, vol.12, no.3, pp.136-141, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Anneler

Adli Tıp Bülteni, vol.12, no.3, pp.136-141, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medulla Spinalis Travmalarının Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.53-58, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medulla Spinalis Travmalarının Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.53-58, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali: Bir Olgu Sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.7, no.3, pp.105-108, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CASE INJURY AS A RESULT OF LIGHTNING HIT ASSESSMENT IN TERMS OF DISABILITY

1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12 - 15 November 2020, pp.176

CASE CALCULATED DISABILITY RATE DUE TO DOWN SYNDROME

1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12 - 15 November 2020, pp.184

A Different Reflection of Violence: 3 Cases of Post-Explosion PTSD

2.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.122-123 Sustainable Development

Female Offenders in Child Sexual Abuse Four Case Reports

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, BÜKREŞ, Romania, 27 - 30 September 2015

Teacher Molesters and Their Child Victims

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucuresti, Romania, 27 - 30 September 2015, pp.1 Sustainable Development

Evaluation of Head Trauma with Antemortem Radiology and Postmortem Pathological Data

American Academy of Forensic Sciences 65th Anniversary Meeting, Washington, United States Of America, 18 - 23 February 2013, pp.159

Books & Book Chapters

Adli Tıp ve Etik

in: Çağdaş Klinik Etik, Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR,Gülbüz SEZGİN,Kadircan KESKİNBORA,Öztan USMANBAŞ,Ömür ŞAYLIGİL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.295-308, 2019 Sustainable Development

Adli Psikiyatri

in: Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları I, Tuncay Özgünen, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.41-62, 2019

Adolesan Döneme Özgü Adli ve Hukuki Problemler- Adli Tıp Açısından Ergenlik

in: Adolesan SağlığıKoruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Mehmet Akman, Editor, Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon, İstanbul, pp.591-610, 2015

Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri Madde Entoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri

in: Birinci Basamakta Adli Tıp, Koç Sermet, Can Muhammet, Editor, Türk Tabipler Birliği, İstanbul, pp.253-268, 2011 Sustainable Development