Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is their choice to be a juvenile with sexual behavior disorder: a study of etiological factors

JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY, vol.31, no.5, pp.795-806, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Media-Based Clinical Research on Selfie-Related Deaths in Turkey.

The American journal of forensic medicine and pathology, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Determination of skin wound age by using cytokines as potential markers

JOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE, vol.44, pp.14-19, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Rupture of heart with all layers after a massive blunt thoracic trauma without any lesion on the bones: a case report

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.17, no.1, pp.87-89, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Permanent t-tube insertion in two patients with Hurler's syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY, vol.46, no.2, pp.94-96, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of demographic findings of people with different sexual orientation in Istanbul, Turkey

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.13, no.4, pp.181-188, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The experience of İstanbul Protocol: efficiency, quality, difficulties in practice

The European Research Journal, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölüm Zamanı Belirlenmesi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp- Ölüm Özel Konusu, vol.2, no.1, pp.20-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KTU Farabi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Şüpheli Olgular

Adli Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.15-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Munchausen by Proxy Sendromu Olgusu Tanılamada Yaşanan Güçlükler

Türkiye Klinikleri, vol.12, no.2, pp.51-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Macroscopic and microscopic findings of infant lung in case of live or still birth

Scientific Research and Essays, vol.8, no.21, pp.867-874, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Demandas por mala praxis en otorrinolaringologiiaMalpractice lawsuits in otorhinolaryngology

Salud I Ciencia, vol.19, pp.703-707, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzonda Yapılan Yabancı Otopsi Olguları

Adli Tıp Dergisi, vol.1, pp.7-14, 2012 (Other Refereed National Journals)

Findings in Fatal Lightning Strike Cases

Türkiye Klinikleri J Adli Tıp, vol.8, no.2, pp.59-65, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden Muayenesi ve Aydınlatılmış Onam

Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi, vol.19, no.2, pp.114-125, 2011 (Other Refereed National Journals)

1995-2005 Yılları Arasında Dava Konusu Olan Anestezi Hataları ve Önlenebilirliği: Adli Kurumu Verileri

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.8, no.1, pp.23-28, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

El Yazısı İncelemelerinde Fulaj Kavramı

Adli Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.32-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

Violence and Other Reasons as A Cause of Death in Women

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.31, pp.211-219, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Trabzon’da Fethi Kabir Otopsileri

Adli Tıp Dergisi, vol.23, no.2, pp.11-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ev Kazası ve Hekim Hatası Tıbbi Malpraktis) Sonucu Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu

Van Tıp Dergisi, vol.16, no.4, pp.135-138, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kesici Delici Alet Yaraları Bulunan Ası Olgusu: Orijin Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.58-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Anneler

Adli Tıp Bülteni, vol.12, no.3, pp.136-141, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Anneler

Adli Tıp Bülteni, vol.12, no.3, pp.136-141, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medulla Spinalis Travmalarının Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.53-58, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medulla Spinalis Travmalarının Değerlendirilmesi

Adli Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.53-58, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali: Bir Olgu Sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.7, no.3, pp.105-108, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

Adli Tıp Bülteni, vol.8, no.3, pp.69-74, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CASE INJURY AS A RESULT OF LIGHTNING HIT ASSESSMENT IN TERMS OF DISABILITY

1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12 - 15 November 2020, pp.176

CASE CALCULATED DISABILITY RATE DUE TO DOWN SYNDROME

1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12 - 15 November 2020, pp.184

A Different Reflection of Violence: 3 Cases of Post-Explosion PTSD

2.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.122-123 Sustainable Development

Female Offenders in Child Sexual Abuse Four Case Reports

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, BÜKREŞ, Romania, 27 - 30 September 2015

Teacher Molesters and Their Child Victims

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucuresti, Romania, 27 - 30 September 2015, pp.1 Sustainable Development

Evaluation of Head Trauma with Antemortem Radiology and Postmortem Pathological Data

American Academy of Forensic Sciences 65th Anniversary Meeting, Washington, United States Of America, 18 - 23 February 2013, pp.159

Books & Book Chapters

Adli Tıp ve Etik

in: Çağdaş Klinik Etik, Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR,Gülbüz SEZGİN,Kadircan KESKİNBORA,Öztan USMANBAŞ,Ömür ŞAYLIGİL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.295-308, 2019 Sustainable Development

Adli Psikiyatri

in: Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları I, Tuncay Özgünen, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.41-62, 2019

Adolesan Döneme Özgü Adli ve Hukuki Problemler- Adli Tıp Açısından Ergenlik

in: Adolesan SağlığıKoruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Mehmet Akman, Editor, Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon, İstanbul, pp.591-610, 2015

Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri Madde Entoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri

in: Birinci Basamakta Adli Tıp, Koç Sermet, Can Muhammet, Editor, Türk Tabipler Birliği, İstanbul, pp.253-268, 2011 Sustainable Development