Suça Sürüklenen Çocuklarda Cinsel İstismar Suçu Açısından Ceza Sorumluluğu


Beygirci A., Turan Yurtsever N. , Tıplamaz S.

XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, ss.73

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.73

Özet

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU Abdulvehhap BEYGİRCİ, Nurşen TURAN YURTSEVER, Sıtkı TIPLAMAZ. Marmara Ünverstes Tıp Fakültes Adl Tıp Anablm Dalı Çocuk suçluluğu ülkemzde ve dünyanın brçok ülkesnde üzernde durulması gereken öneml br konudur. Çocukluk çağında yaşanan stresl yaşantıların çocuğun pskolojsne ve yaşam kaltesne zarar verdğ, öneml sosyal ve ruhsal sorunlara neden olduğu, çocuğu suça sürükleyebleceğ gb, suçun mağduru konumuna getrebldğ blnmektedr. Sevg yoksunluğu, baskıcı dspln yöntemler, çocuk stsmarı, kültür çatışmaları, ekonomk bunalımlar, çocuğun erken yaşta çalışmak zorunda kalması, parçalanmış aleler, alede suçlu brey örnekler çocukları suça ten nedenler arasında sayılablr. Mağduryete yatkınlık; kşsel değşkenler (yaş, gelşmsel düzey, kşlk, zhnsel şlevsellk, baş etme becerler, mağdur ve suçlu arasındak lşk), olayla lşkl etkenler (ağırlığı, sıklığı, süres, şddet çerp çermemes) ve çevresel etkenler (ekolojk bağlam, destek sstemler, toplumun yaklaşımı ve değerler, bakım ve destek brmler) gb üç alanın etkleşm le açıklanmaktadır. Olgular; 12-15 yaşlarında ve aynı yaşlardak çocukları cnsel olarak stsmar eden suça sürüklenen k çocuktur. Olgularda yer alan çocukların, ale yapısı, zhnsel gelşm, zeka düzey, sosyal nceleme raporu, pskyatrk değerlendrmes ve şledkler suçun hukuk anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendrme yeteneklernn gelşp gelşmedğ hususları göz önünde bulundurularak suça sürüklenen çocukların değerlendrlmesndek adl ve tıbb süreç ncelenmştr.