Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1999 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1995 Yüksek Lisans

  Universite Nancy 2, Faculté De Droit, Fransa

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Avrupa İnsan Hakları Sistemi ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 1995 Yüksek Lisans

  La Liberté de Réligion et de Conscience dans la Convention européenne des Droits de l’Homme et en Droit positif turc

  Universite Nancy 2, Faculté De Droit

 • 1990 Yüksek Lisans

  Türkiye’de Devlet Başkanının Kanunları Geri Gönderme Yetkisi

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü