Education Information

Education Information

 • 1989 - 1995 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  İstanbul ilinde AÇSAP Merkezlerine Başvuran Evli Kadınların Cinsel Sorunları ve Sağlık Ekibi Üyelerinin Konuya Yaklaşımı.

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 1989 Postgraduate

  RİA uygulanan kadınların fizyolojik,sosyo ekonomik ve kültürel yapılarının RİA komplikasyonlarının görülmesine olan etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English