Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2004 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Teoride ve Uygulamada Uluslararası Ticaretin Ücret Yapısına Etkisi ve Türkiye Uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1999 Yüksek Lisans

  Dünya Ticaretindeki Serbestleşmenin İşgücünün Ücret-Vasıf Yapısına Etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce