Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of the Effects of Naphtha and Ethylene Prices on the Performance of Petroleum Companies

Interciencia, vol.48, no.7, pp.49-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Spor Kulüplerinin Futboldaki Başarıları ile Spor Şirketlerinin Finansal Başarıları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.43-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BIST Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.4, no.1, pp.325-340, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Testing ELECTRE III Method In Stock Selection

Journal of Money, Investment and Banking, vol.24, no.3, pp.17-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Ranking of Retail Companies Trading in ISE

European Journal of Scientific Research, vol.70, no.1, pp.29-37, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Searching of Usability of TOPSIS and Electre Methods in Measurement and Evaluation of Financial Performance of Construction and Public Works Companies

International Research Journal of Applied Finance, vol.2, no.9, pp.1086-1100, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İMKB de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü

MUFAD Muhasebe ve Finans Dergisi, vol.48, pp.101-110, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The weak form market efficiency investigation of American, European and Asian stock markets

Chinese Business Review, vol.9, no.10, pp.1-11, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performasının TOPSIS Yöntemi İle Analizi

MODAV - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.12, no.3, pp.91-118, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İMKB de İşlem Gören Finansal Kiralama Şirketlerinin 2005 2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, no.1, pp.271-288, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk & Amerikan Enerji Piyasalarında Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, vol.24, no.86, pp.101-120, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Basel 2’nin KOBİ’LER Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Muhasebe ve Finans Dergisi, vol.43, no.7, pp.112-122, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sektör Endekslerinde Haftanın Günü Etkisinin Araştırılması

MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.11, no.2, pp.129-152, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ulusal Hisse Senedi Piyasası’nda Etkinlik

BIGA Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.101-117, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Haftanın Günü Etkisi İMKB İkinci Ulusal Pazar’da Geçerli midir?

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, vol.22, no.82, pp.57-73, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İMKB’de Günlük Anomaliler

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.2, pp.601-629, 2008 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İnşaat Sektöründe Globalleşmenin Etkileri

Vergi Sorunları Dergisi, vol.30, no.8, pp.143-156, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Enflasyon Muhasebesi Uygulanmalı mıdır?

Vergi Sorunları Dergisi, vol.194, no.11, pp.129-141, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ülkemizde Doğrudan Yabancı Yatırımların Durumu

Vergi Dünyası Dergisi, vol.270, no.2, pp.147-153, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye de Leasing Değerlendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, vol.185, no.2, pp.95-110, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye Hile ve Hile Denetimine Bakış Açısı

Vergi Sorunları Dergisi, vol.182, no.11, pp.119-126, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye İçin Serbest Bölgelerin Önemi

Vergi Sorunları Dergisi, vol.175, no.4, pp.95-105, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Technical Analysis Trading Volume And Market Efficiency Evidence From An Emerging Market

Applied Financial Economics, vol.7, no.4, pp.361-365, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Market Efficiency, Thin Trading and Non-linear Behaviour: Evidence from an Emerging Market

European Financial Management, vol.3, no.2, pp.175-190, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Impact of Regulatory Changes on Stock Market Volatility And The Cost of Equity Capital Evidence From An Emerging Market

Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muhasebe Finansman Dergisi, vol.6, no.6, pp.79-94, 1997 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Causality Relationship Among Tourism Revenues, Average USD Exchange Rate and Economic Growth in Turkey

International Congress on Social Sciences, Humanities and Education -III., İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018, vol.3, pp.353-363 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Turizm Gelirleri, USD Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018 Sustainable Development

Ranking of Food and Beverage Companies in Manufacturing Sector.

International Paris Congress on Social Sciences - II, August 16-18, 2018 - Paris France, Paris, France, 16 - 18 August 2018, vol.2, pp.113-122 Creative Commons License

Is The ISE Efficient Market?

International Conference on Banking and Finance Perspectives, ICBFP’2011, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 April 2011, pp.76-97 Creative Commons License

Financial Reporting of EU Funded Grant Projects in Turkey

International Journal of Arts and Sciences (IJAS), International Conference For Academic Disiplines, Nevada, United States Of America, 7 - 10 March 2011 Creative Commons License Sustainable Development

A Research On The Place Of International Accounting Standards In Turkish Grad Schools

7th Annual International Accounting Conferance, Athens, Greece, Athens, Greece, 6 - 09 July 2009 Creative Commons License

Auditing Differences in Turkish Banking History According to The Governing Banking Laws

International Conference on Business, Finance and Tourism Management ICBFTM 2010, Paris, France, 25 - 30 June 2010, pp.1784-1788 Creative Commons License

The Impact of Regulatory Changes on Stock Market Volatility and The Cost of Equity Capital: Evidence From An Emerging Market

South Western Finance Association, San Antonio, Texas, US., Texas, United States Of America, 9 - 12 May 1996, pp.1-22 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Financial Performance Analysis of Transportation Storage Sector’s Firms Trading in Istanbul Stock Exchange by using TOPSIS Method

in: The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, Peter Koveos, Editor, Athens Institute for Education Research (ATINER), Athens, pp.87-100, 2015 Creative Commons License

CRISES AND REFORMS

in: FINANCIAL CRISES IMPACT AND RESPONSE THE VİEW FROM THE EMERGING WORLD, PETER KOVEOS, Editor, ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, ATİNA, pp.151-161, 2012

The ABC s of Cost Accounting

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008 Creative Commons License

Financial Accounting for Non Professional Users

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007 Creative Commons License

Herkes İçin Finans

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004 Creative Commons License

Expert Reports

File Number: 2008/415 E.

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.20, İstanbul, 2013