Ulusal Hisse Senedi Piyasası’nda Etkinlik


Creative Commons License

Ergül N.

BIGA Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.101-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: BIGA Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.101-117

Özet

Özet : Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve denetim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sermaye piyasasının kurumsal yapısını, işlem hacmini, düzenleyicilerin ve yatırımcıların davranışlarını etkilemiştir. Yeni gelişmeler, ulusal piyasanın daha derin ve  fonksiyonel olmasına neden olmuştur. Gelişmelerin ardından, ulusal hisse senedi piyasası yabancı portföy yatırımcıları için popüler hale gelmiştir. Ulusal hisse senedi piyasanın popülaritesindeki artış, çok sayıda akademisyeni, İMKB’nin etkinliğini araştırmaya zorlamıştır. Çalışmamız, ulusal hisse senedi piyasasının zayıf formda etkinliğini araştırmaktadır. Zayıf formda etkinliğin kanıtlanmasında, rassal yürüyüş modeli kullanılmaktadır. Araştırmamızda, 1988-2007 dönemleri arasında İMKB Endekslerinden “İMKB100 Bileşik Endeksi, İMKB Ulusal 50 Endeksi, İMKB Ulusal 30 Endeksi ve sektör endekslerinden İMKB Hizmet Endeksi, İMKB Mali Endeks ve İMKB Sınai Endeksi” kullanılmaktadır.       

Anahtar Kelime : Zayıf Formda Etkinlik, Birim Kök Testleri.

JEL Sınıflandırması: G14; G1; G15; C22

Abstract: During the last decade, the Turkish Capital Market (TKM) has enourmously changed to apply the international rules in the areas of law, accounting and auditing. These new changes affected the TKM’s institutional framework, trading volume and also the attitude of regulators and investors. Thus, new improvements generated deeper and functional national stocks market. After these developments, The Turkish National Stock Market also became popular for the foreign portfolio investors. Popularity of the National Stock Market forced many academics to search the efficiency in the ISE. This study investigates weak form efficency in the national stock market. It tests the Random Walk Hypothesis to prove weak form efficiency in the national stock market. In this study, the ISE Indexies “ISE Composite Index, ISE National 50 Index, ISE National 30 Index, ISE Service Index, ISE Financial Index and ISE Industry Index”  regarding the years 1988-2007 have been used.

Keywords : Weak form Efficiency, Unit Roots Tests.

JEL Classifications: G14; G1; G15; C22