Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası para sisteminin geleceği

Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.14, no.1, pp.37-47, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Global Economic Crisis and Economic Sustainability in South East Europe

International Conference ISDD, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009

Capital Flows to Transition Countries Under Financial Globalization

I. International Conference of Management and Economics, Current Issues in Emerging Economies in Global Perspectives, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008

Finansal Küreselleşme Altında Orta Asya ve Kafkasya Ekonomileri

II. International Congress Causas and Central Asia in the Globalization Process, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007

Books & Book Chapters

Mikro İktisat

Temsil, İstanbul, 2019

Makro İktisat

Kamupark, Ankara, 2018

Ödemeler Dengesi ve Denkleşme Mekanizması

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, pp.130-163, 2015

Açık Ekonomi Makro İktisadı

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, pp.164-197, 2015

Mikro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2013

KÜRESEL FİNANS 2013

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.98-129, 2011

Makro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2009

MUHASEBE EKONOMİ İLİŞKİLERİ 2008

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008

Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme

in: Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Osman Küçükahmetoğlu,H.Çeştepe,Ş. Tüylüoğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-20, 2005

Uluslararası Özel Sermaye Akımları

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997