Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.238-256, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürün ve Para Swapı Kullandırma Süreci ve Uygunluk Testi

ODÜ Sosyal Bilimler araştırma Dergisi, vol.6, pp.291-306, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisinin Solow Modeli ile Analizi Türkiye Üzerine Bir Çalışma

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, vol.7, no.12, pp.17-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, vol.5, pp.15-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kutuplaşma Teorisinin İrlanda Yunanistan ve İspanya Üzerinde İncelenmesi

Finansal araştırmalar ve Çalışmalar, vol.1, pp.35-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Teoride ve Uygulamada Dış Ticaret Hadleri ve Kalkınma İlişkisi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.25, no.2, pp.33-69, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de 1980 Sonrası Satın alma Gücü Paritesi Yaklaşımı

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.2, pp.9-43, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Heckscher Ohlin Samuelson Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.11, pp.1-13, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Heckscher Ohlin Samuelson HOS Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi

Öneri, vol.21, no.1, pp.1-14, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.21, no.1, pp.20-40, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası para sisteminin geleceği

Marmara Ünv. İİBF Dergisi, vol.14, no.1, pp.37-47, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal piyasaların serbestleşmesi

Banka ve Ekonomik Yorumlar, vol.25, pp.35-40, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Kalkınmakta Olan Ülkelerde Sermaye Akımları

Banka ve Ekonomik Yorumlar, vol.32, pp.45-50, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Portföy Yatırımları Açısından Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları ile Türk Sermaye Piyasalarının Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.11, pp.15-25, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Kalkınmakta olan ülkelerde izlenen döviz kuru politikaları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.12, pp.207-223, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

İtalya'da korumanın politik ekonomisi: Bazı kanıtlar (2)

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, no.40, pp.48-55, 1984 (Non Peer-Reviewed Journal)

İtalya'da korumanın politik ekonomisi: Bazı kanıtlar (1)

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, no.39, pp.51-60, 1984 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Global Economic Crisis and Economic Sustainability in South East Europe

International Conference ISDD, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009

Capital Flows to Transition Countries Under Financial Globalization

I. International Conference of Management and Economics, Current Issues in Emerging Economies in Global Perspectives, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008

Finansal Küreselleşme Altında Orta Asya ve Kafkasya Ekonomileri

II. International Congress Causas and Central Asia in the Globalization Process, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007

Books & Book Chapters

Mikro İktisat

Temsil, İstanbul, 2019

Makro İktisat

Kamupark, Ankara, 2018

Ödemeler Dengesi ve Denkleşme Mekanizması

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, pp.130-163, 2015

Açık Ekonomi Makro İktisadı

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, pp.164-197, 2015

Mikro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2013

KÜRESEL FİNANS 2013

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri

in: Uluslararası İktisat Politikası, Elif Dağdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.98-129, 2011

Makro İktisat

İkinci Sayfa, İstanbul, 2009

MUHASEBE EKONOMİ İLİŞKİLERİ 2008

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008

Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme

in: Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Osman Küçükahmetoğlu,H.Çeştepe,Ş. Tüylüoğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-20, 2005

Uluslararası Özel Sermaye Akımları

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997