Arş.Gör.Dr.

NİLGÜN KARATAŞ GÜMÜŞTAŞ


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Değişim Yönetimi

Lisans

Lisans

Organizasyon Teorisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

AN ANALYSIS OF PRODUCT (BRAND) PLACEMENT TECHNIQUES IN TURKISH TV SERIES, REGARDING IMPLICIT MEMORY/PRODUCT (BRAND) RECALL AND KNOWLEDGE SHARING

KARATAŞ GÜMÜŞTAŞ N. , Elverici A., Cide Demir H., YOZGAT U.

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.145-156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Güvenin karanlık Yüzü: İç Denetçilerde Güven Tüketiyor mu?

Zamantılı Nayır D. , Karataş Gümüştaş N. , Ersen Cömert Ç.

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019, ss.447

2017

2017

Belagat (retorik) ne sağlar? Sosyal girişimcilerin meşruiyet kazanma çabaları.

KARATAŞ GÜMÜŞTAŞ N. , ZAMANTILI NAYIR D.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

2015

2015

How Social Entrepreneurs Justify Their Business: Turkish Evidence of Legitimate Distinctiveness

ZAMANTILI NAYIR D. , KARATAŞ GÜMÜŞTAŞ N.

(RENT) Research in Entrepreneurship and Small Business, Zagreb, Hırvatistan, 18 - 20 Kasım 2015

2017

2017

Belagat (retorik) ne sağlar? Sosyal girişimcilerin meşruiyet kazanma çabaları

Zamantılı Nayır D. , Karataş Gümüştaş N.

25. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.189

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Belagat (Retorik) Ne Sağlar? Sosyal Girişimcilerin Meşruiyet kazanma Çabaları

Zamantılı Nayır D. , Karataş Gümüştaş N.

Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan, Gökçen Kaygısız,Ayşen Wolff, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.106-127, 2017