Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidemiology of candidemia in a Turkish tertiary care hospital

APMIS, cilt.114, sa.9, ss.601-610, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İdrardan Lodderomyces elongisporus izolasyonu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

Üç Ardışık Sinoorbital Mukormikoz Olgusu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

İmmunsupresif Hastada Posakonazol Profilaksisi Altında Gelişen Akciğer Lezyonu: Mukormikoz muydu?

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2019) 13-16 Mart 2019 Antalya, 13 - 16 Mart 2019, ss.563-564

İmmundüşkün Olmayan Bir Olguda Zor Tedavi Edilen Kriptokok Meningoensefaliti

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.213-214

POSTOPERATIVE KERATITIS DUE TO PAECILOMYCES IN AN IMMUNOCOMPETENT CHILD THE SUCCESFUL TREATMENT OF A RARE PEDIATRIC CASE

The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, 12 - 16 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Mantarların genel özellikleri ve tanı yöntemleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Willke Topçu Ayşe, Söyletir Güner, Doğanay Mehmet, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.2097-2105, 2017

Candida Türleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay, Editör, Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul, ss.2115-2129, 2017