Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Imports And Exports In The North American Free Trade Agreement

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Kırklareli / Turkey, 23 - 24 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Nüfus ve İstihdam

Der Yayınevi, İstanbul, 2004