Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evaluation of the effectiveness of an inflation targeting strategy in Turkey

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, cilt.30, sa.1, ss.1536-1552, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

International Journal of Economics, Politics, Humanities Social Sciences, cilt.2, sa.1, ss.11-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RATIONAL HUMAN MODEL IN ECONOMICS AND PSYCHOLOGY

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, cilt.6, ss.57-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makro İhtiyati Para Politikası Araçları ve Türkiye Uygulaması Üzerine Genel Bir Bakış

Finance Banking Studies, cilt.6, ss.60-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi:Panel Veri Analizi

International Journal Of Economics Studies, cilt.3, sa.3, ss.335-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.335-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ZORUNLU KARŞILIKLAR VE TÜKETİCİKREDİLERİ EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.77-100, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GÖLGE BANKACILIK

2007 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GÖLGE BANKACILIK, cilt.38, sa.2, ss.307-326, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Performansına İlişkin Ampirik Bir Analiz

Leges Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.43-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAASTRİCHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE NİN KAMU BORÇ YÜKÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.229-243, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008 Global Finans Krizi Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın TCMB Deneysel Politika Çabaları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.1-27, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Monetary Transmission Channels and an Assessment within the Framework of the 2008 Global Financial Crisis

African Journal of Business Management, cilt.6, ss.8554-8563, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Searches for New Anchors in Post 2008 Turkish Economy Credibility and Sustainability of Fiscal Rule and Medium Term Program

Journal of Money, Investment and Banking, cilt.1, ss.63-72, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The 2008 Global Financial Crisis and The Liquidity Management of The Central Bank of The Republic of Turkey

International Journal of Economics and Finance, cilt.3, ss.56-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Dönemi Para Politikaları 1923 1938

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.22-36, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Kriz ve Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi nin Rolü

Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.61-69, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Financial Globalization on Economic Policies

International Research Journal Finance and Economics, cilt.47, ss.93-98, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB nın Bağımsızlık Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.19, ss.121-144, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enflasyon Hedeflemesi Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Kredibilite ve Hesap Verebilirlik Sorunu

Maliye Finans Yazıları, cilt.23, sa.85, ss.79-109, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de 1990 lı ve 2000 li Yıllarda Para Politikaları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.26, ss.23-42, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

IMF Türkiye İlişkileri 20 Stand By Müzakereleri Üzerine Bir Değerlendirme

KMU İİBF Dergisi, cilt.2009, sa.2, ss.124-146, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisat Politikalarında Israrla Neden Fiyat İstikrarı Amacı

Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.44, ss.8-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Teknolojiler ve Gemi Yapım Sanayi Türk Tersanelerinde Teknolojik Kapasite

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.2, ss.47-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürk Dönemi İktisat Politikaları 1923 1938

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.23, ss.63-73, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB ye Uygulanması

Doğuş Üniversitesi dergisi, cilt.6, sa.1, ss.63-79, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

John R Hicks in Refah Ekonomisine Katkıları

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.137-153, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fizik Tıp ve İktisat

Cumhuriyet Bilim Teknik, cilt.18, ss.20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T C Merkez Bankası Analitik Bilançosunun Yapısı Fiyat İstikrarı Amacı Tehlikede mi

Finans-Politik, Ekonomik Yorumlar, cilt.41, ss.71-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barker Raporu

75 Yılda Çarklardan Chiplere, cilt.1, ss.45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisinin 75 Yıllık Serüveni

Finans Dünyası, cilt.1, ss.39-61, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Teknolojiler ve Gemi Yapım Sanayi Türk Tersanelerinde Teknolojik Kapasite

Öneri, cilt.2, ss.47-63, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkez Bankasının Bağımsızlığı

Öneri, cilt.1, ss.143-146, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reel Konjonktür Teorisi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, ss.25-34, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekonomiye Multidisipliner Yaklaşımlar

Biz Bize Konuşmalar, İstanbul, Türkiye, 07 Şubat 2018

Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımı Eşitsizlğiğne Etkisi: OECD Ülkelerini Kapsayan Ekonometrik Aanaliz

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2017, ss.552-568

Rational Human Model in Economics and Pyschology

21. International Conference ’xx’xxEthics in Economic Life ’xx’xx, Lodz, Polonya, 11 - 12 Mart 2017, ss.17

Hedging Oil Price Risk Between Oil Importer and Oil Exporter Countries A Case Study for Turkey and Mexico

2nd International Conference on Applied Economics and Finance (icoaef), Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016

A Panel Granger Casuality Test Of The Relation Between Income Distribution and Economic Freedom OECD Case

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

European Debt Crisis Potential Reflections on Crisis Management and Monetary Union

The Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2016, (MAC-EMM 2016, Prag, Çek Cumhuriyeti, 5 - 06 Ağustos 2016, ss.59-68

SHADOW BANKING AND APPLICATIONS IN TURKEY

7. Intrnational Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016

FED CBT Political Power Relationship Mind Games on Independence

Management, Economics and Social Sciences (MES), Rome, İtalya, 18 - 19 Nisan 2015, ss.200-206

Development Agencies on the Way to Regional Development Romania Turkey Comparison

International Conference on Economic Sciences and Business Administration (ICESBA), Bucharest, Romanya, 23 - 24 Ekim 2014, ss.215-222

The Global Crisis and The Role of Inflation Targeting as a Monetary Policy Strategy

Restucturing The Economy After The Global Crisis-Internatinonal Symposium V, Balıkesir, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2010

1923 1938 Dönemi Para Politikası Uygulamaları

1923-1938 Dönemi İktisat Politikaları konulu panel., İstanbul, Türkiye, 29 Ekim 2009

The Roll of IMF World Bank Structural Adjustment Policies in The Transformation of Turkey s Development Perception

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2008

Atatürk Dönemi İktisat Politikaları 1923 1938

Cumhuriyet’in 84. Yıl Dönümü 29 Ekim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim 2007

Uluslararası Yeni Finansal Mimari ve Para Politikaları

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabad, 5 - 09 Haziran 2005

Türkiye de İktisat Politikalarının Gelişimi 1923 2003

80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Merkez Bankası ve Bilançosu

Temel Makroiktisadi Göstergeler, Akalın, Uğur Selçuk, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.105-155, 2020

Yeniden Yapılandırma Sonrası Türkiye’xxde Ticari Bankaların Etkinliklerinin Gelişimi

Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış, Eroğlu, İlhan, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.393-414, 2019

1930-1938 Dönemi Para Politikası

1923’den Günümüze Türkiye’de Para-Kredi ve Kur Politikaları, İhan Eroğlu, Baki Demirel, Tolga Dağlaroğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.27-36, 2018

Income Inequality Problem from the View of Institutional Economics: An Emprical Analysis Using Dynamic Panel Data

Contemporary Studies in Social Economic Financial Analysis, Sadullah Celik, Osman Kucukahmetoglu, Julia Dobreva, Editör, Rutledge Hill Press , London, ss.45-61, 2017

Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankalarının Bağımsızlığı

Para Banka ve Finans, Nadir Eroğlu,Halil İbrahim Aydın,Cüneyt Yenal Kesbiç, Editör, Orion, Ankara, ss.233-255, 2016

Sermaye Piyasası Lisanslama Rehberi

Scala Yayıncılık, İstanbul, 2015

Petrolün İlk Küresel Krizi: 1973 Krizi

İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Nadir Eroğlu,İlhan Eroğlu,Halil İbrahim Aydın, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.177-191, 2015

Petrolün İlk Küresel Krizi: 1973 Krizi

İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Eroğlu Nadir, Eroğlu İlhan, Aydın Halil İbrahim, Editör, Orion, Ankara, ss.177-190, 2015

Petrolün İlk Küresel Krizi:1973 Krizi

İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Nadir Eroğlu, ilhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, Editör, ORİON YAYINEVİ, Ankara, ss.177-190, 2015

2008 Küresel Finans Krizi Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kriz Yönetimi ve Çıkış Stratejisi

Halil Seyidoğlu'na Armağan Finansal Kriz Yazıları, İrfan Kalaycı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.287-298, 2010

Finansal Küreselleşme: Devletin Düzenleyici Rolü Üzerine Etkileri

Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Yönelimler, Alkan Soyak, Editör, Om Yayınevi, İstanbul, ss.13-50, 2002

Economic Structure and Financial System In The Reublic Era: 1946-1980 Period

Türk Finans Tarihi, Haydar Kazgan,Toktamış Ateş, Editör, IMKB Yayınları, İstanbul, ss.209-348, 1999

Bilirkişi Raporları

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.17, İstanbul, 2018

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.13, İstanbul, 2018

Bilirkişi Heyet Raporu

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İŞ MAHKEMESİ , ss.21, İstanbul, 2018