Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehircilik Eğitiminde Yeni Arayışlar

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2391-2193

Plannıng Educatıon in the Case Study of the Course of Metropolitan Planning in Istanbul

AESOP 17 Spaces of Dialog for Places of Dignity, Lizbon, Portugal, 11 - 14 July 2017, pp.381-390

Problems with spatial planning in Istanbul metropolitan region

EURA 2017 Cities locked in network, Varşova, 21 - 24 June 2017

Türkiye Şehircilik Tarihine Kavramlarla Bakış

1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.243-254

A Framework Proposal For Analysis of Urbanization Policy

7th Global Academic Meeting, GAM 2017, Budapest, Hungary, 23 - 24 March 2017

Şehir Çalışmalarında Araştırma Sorunsalı Nasıl Değişmiştir

1. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Türkiye Şehir Çalışmaları Alanının Kavramlar Haritası ve Tarihi

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2015, pp.43-51

Kent Yöneticisi Olmak

İstanbul Dersi, İstanbul, Turkey, 03 December 2015

Türkiye Kamu Yönetimi Reformu ve Kentsel Planlama

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014, İstanbul, Turkey, 24 October 2014

The Conceptualization of Suburb in the City of Istanbul

Inaugural Symposium of the Suburban Cultures Inter-disciplinary Research Network, Dublin, Ireland, 09 December 2012

The Rise of Women in Local Politics Whereabouts Up to Where

1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.451-471 Sustainable Development

Türkiye de Yerel Yönetimler ve Afet Risklerini Azaltmaya Yönelik Uluslararası Politika

Kentsel Risklerin Yerel İnşası ve Yönetimi/Yönetişimi Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 March 2012

Üniversite Öğrencilerinin Şehir Çalışmaları Alanın Kavramlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.2495-2504

Transfer of concepts of the new international policy for disaster risk reduction The Turkish case

10th Conference of the European Sociological Association (ESA) Social Relations in Turbelent Times, Cenevre, 7 - 10 September 2011 Sustainable Development

Ebniye Nizamnamelerinden Şehir Planlama Teorisine Uzanan Yol İstanbul da Şehir Planlama

12. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Retz, Austria, 11 - 15 July 2011

Kalkınma Planlarında Kültür ve Tasarım Kavramları

21. Uluslararası Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2010

Yerel Hizmetlerde Kamu Kurumları İlişki Yoğunluğu Araştırması İstanbul Kağıthane Örneği

III. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 24 September 2010, vol.1, pp.71

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kentsel Eşitsizlik

32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2008, vol.1, pp.371-380

21. Yüzyılda Yerleşimleri Çözümlemek ve Planlamak: Bir Kasaba Örneği

Bu Şehrin Çocukları Paneli, Çanakkale, Turkey, 23 May - 23 September 2009

Books & Book Chapters

A Day in the Lives on Two Urban Women

in: Interdisciplinary Perspectives on Woman and Space in Turkey, Gönül Bakay, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.159-170, 2020

Türkiye Kamu Yönetimi Reformu ve Kentsel Planlama

in: Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi:Yerel Yönetim Reformu, Yüksel Demirkaya, Editor, WALD, İstanbul, pp.331-354, 2016

Public Administration Reforms in Relation to Urban Planning in Turkey

in: New Public Management in Turkey, , Editor, Routledge, New York, pp.364-384, 2016

Public Administration Reforms in Relation to Urban Planning in Turkey

in: New Public Management in Turkey, Yüksel Demirkaya, Editor, Routledge Taylor Francis Group, New York London, pp.364-384, 2016

Şehir Çalışmaları Alanında Kavramlar Haritası ve Tarihi Araştırması Tasarım ve Uygulama

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Ekin Erkan, Nihal, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.21-43, 2014

Anahtar Kavramların Değişimi

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Ekin Erkan, Nihal , Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.96-107, 2014

Şehircilik Kavram Kümesinin Evrimi

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Nihal Ekin Erkan, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.280-300, 2014

Şehir”den “Kent”e Kavramlarda Farklılaşma

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Nihal Ekin Erkan, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.154-196, 2014

Şehircilik Tarihine Kavramlarla Bakış

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Ekin Erkan, Nihal , Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.109-120, 2014

Kalkınma Planlarında “Kültür” ve “Tasarım” Kavramları

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Ekin Erkan, Nihal, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.121-153, 2014

Sosyal Bilimin Anahtarı Kavramlar

in: Şehir Kavramlarının Yolculuğu, Ekin Erkan, Nihal, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.13-20, 2014

Türkiye Şehir Çalışmaları Alanında Kavramlar

in: Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, , Editor, Örgün Yayınevi, İstanbul, pp.139-176, 2010

Bir Gün Bir Kentte İki Kadın

in: Kadın ve Mekan, Akpınar, Aylin, Bakay, Gönül, Dedehayır, Hande , Editor, Turkuvaz Kitap, İstanbul, pp.173-184, 2009

Kentsel Yenileme ve İstanbul

in: Gecekondu Dönüşüm Kent, , Editor, ODTÜ MF Yayınları, Ankara, pp.219-242, 2009

Kentsel Yönetişim ve Deprem

in: Afet Risk Yönetimi, Ekin Erkan, Nihal, Güner, Ayşe, Demeter, Katalin, Editor, Beta Kitap, İstanbul, pp.269-276, 2007

Dünyanın Yerel Aynası

in: Kent ve Politika Antik Kentten Küresel Kente, Ayşegül Mengi, Editor, İmge Kitabevi yayınları, Ankara, pp.47-58, 2007

Risk Azaltımında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine

in: Afet Risk Yönetimi, Nihal Ekin Erkan, Katalin Demeter, NAyşe Güner, Editor, Beta Kitap, İstanbul, pp.3-14, 2007

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals