Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Yönelimleri ile Annelerinin İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.4, ss.3-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANAOKULUNDAKİ GÜNLÜKYAŞAMLARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS, cilt.4, ss.375-389, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE KATILIMLI PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 60-72AYLIK ÇOCUKLARIN FARKLI KÜLTÜRLERE BAKIŞ AÇISINAETKİSİNİN İNCELENMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS, cilt.2, ss.510-521, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fenilketonürili Çocukların Annelerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.321-342, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıfta Disiplin Sorunları

Eğitim Penceresi, ss.6-7, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Çocuğun Cinsel Eğitiminde Ailelerin Karşılaştıkları Güçlükler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.251-262, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Duruma Alıştırma (Oryantasyon) Çalışmaları

Yaşadıkça Eğitim, ss.6-8, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Psikolojik Danışmada Akılcı Duygusal Yaklaşım ve Özellikleri

ÖNERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.111-114, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikanaliz Kuramı ve Özellikleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.275-285, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Evlilik ve Çocuklar Üzerine Etkisi

Yaşadıkça Eğitim, ss.10-11, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Çocukta yaratıcılık

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Boşanmanın Yarattığı Güçlüklerle Mücadelede Ebeveyn ve Çocuklara Yardım Etme

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.255-264, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde ve Dünyada Rehberlik

ÖNERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.149-153, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde Rehberlik

Yaşadıkça Eğitim, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dil Becerileri Üzerine Bir Araştırma: “Hayalimdeki Hikâyeler”.

5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, 18 - 21 Ekim 2017, ss.12

3-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Ebevenylerin Cinsel Konusundaki Bilinçlilik Düzeyleri Karşılaştıkları Zorluklar ve Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.272-295 Creative Commons License

4 6 Yaş Grubu Çocuklarda Oyuncak Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2006, cilt.1, ss.455-474 Creative Commons License

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.3, ss.342-348

5 7 YAŞ ÇOCUKLARINDA AİLE KAVRAMININ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

IX. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ. ERZURUM, TÜRKİYE, Erzurum, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2000

Teacher Training For Preschool Instutions in Turkey

ICET World Assembly, XXXXII. International congress on education for teaching Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Temmuz 1994

Faculty and Training Group Students Teachers’ Attitudes

ICET WORLD ASSEMBLY, 41. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Temmuz 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitime Giriş

PEGEM Akademi yayıncılık, Ankara, 2018

A Study on the Language Skills of Pre-School Children: Story in Dreams

Educational Sciences Research in Globalizing World, ırina koleva, Handan Aude Başal, Mümin Tufan, Emin Atasoy, Editör, Kliment Ohridsky Üniversity Press, Sofija, ss.513-528, 2018

Bireyi Tanıma Teknikleri

Rehberlik, Betül Aydın, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.154-210, 2017

Okulda İnsan İlişkileri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ayla Oktay, Editör, Kriter, İstanbul, ss.331-370, 2009

Yöneticiliğin Psikolojik Özellikleri ve Yıldırma

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, AYLA OKTAY, Editör, Kriter yay, İstanbul, ss.371-396, 2009

Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Anne Babalara Düşen Görevler

İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış, Ayla Oktay, Özgül Polat Unutkan, Editör, Morpa, ss.67-73, 2007

Anne Ben Nasıl Doğdum

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Anne Babalara Düşen Görevler

Marmara Üniversitesi Anaokulu Anasınıfı Öğretmeni el Kitabı, Rengin Zembat, Editör, yapa yay, İstanbul, ss.174-179, 1999