Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1996 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Ekonometri (Dr), Türkiye

 • 1987 - 1989 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Türkiye’de imalat sanayinde elektrik enerjisi tüketiminin ekonometrik ve mühendislik analizi

  İstanbul Üniversitesi, Ekonometri (Dr)

 • 1989 Yüksek Lisans

  Türkiye’de 1980 Sonrasında Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teknolojiye ve İstihdama Etkileri: Elektrikli Makina-Elektronik Sanayii ile İlgili Bir İnceleme

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli)