Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 İklim değişikliği ve Türkiye: Bir farkındalık arayışı ve İlçe belediyeleri üzerinden bir tartşma

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Afet Risk İdaresinde Çok Aktörlü ve Disiplinler arası Yaklaşım Sempozyumu,

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Türkiye’nin Depreminde 20.yıl: Bellek, yapılanma ve gelecek. Yeryüzü ve İnsan Halleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 . 2. Uluslararsı Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2018) Sak

  Panelists

  Sakarya, Turkey

 • 2017 : Les Séismes et Leur effets: La perception d’une connaissance incomplete, İMéRA (İnstitute for Advanced Study. Mediterraean Exploratory of İnterdiciplinarity

  Working Group

  Marseille, France

 • 2009 » 1. Orman Yangınları Mücadele Sempozyumu

  Working Group

  Antalya, Turkey

 • 2008 UNESCO, 1ère Journée Européenne des formations sur les risques,

  Working Group

  Paris, France

 • 2005 Marmara Bölgesi İtfaiye Teşkilatları: Afette Müdahalede Avrupa Standartı

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2005 ). XXVe Congrès International de la Population Poster, Session: 3, IUSSP

  Working Group

  Tours, France

 • 2002 Collogue de jeunes chercheurs « Démographie et sociétés »,

  Attendee

  Nanterre, France

 • 2000 Deprem ve Afet Yönetimi Sempozyumu

  Working Group

  Kocaeli, Turkey