General Information

Institutional Information: Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration, Department Of Management Sciences
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Economics, Political Science, Security Sciences, Mass Communications and Mass Media

Metrics

Publication

14

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde " Çevre sorunlarının ekonomik genel değerlendirmesi" konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.1998 yılında Paris V René Descartes Üniversitesi- Sosyal Bilimlerde yüksek lisans (DEA) programından "Erken çocuk ölüm yüksek oran  sebeplerinin belirleyicileri" (demografi), ve "Ekolojik tarım üretici-tüketici davranışsal analizi "yüksek lisans tezleriyle mezun olmuştur. Yine aynı Üniversite'nin  araştırmacı asistan olarak yeraldığı , CEPED UMR 196( Centre Population et Developpement-Ex: PopİNTER)  laboratuarında   "Deprem riskinde zarar görebilirlik analizi" konulu çalışmayla sosyoloji doktora tezini tamamlamıştır. Ayrıca 1992-2005 yılları arasında farklı uluslararası insani yardım örgütlerinde proje sorumlusu, koordinatör, uluslararası projelerinde teknik danışmanlıklarda bulunmuştur.  

2013-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi MBA programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış,  Nisan 2017'den beri Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Fransızca Programı'nda görev yapmaktadır.

Sürdürebilir kalkınma,güvenlik, risk ve zarar görebilirlik analizi,  kırılgan gruplar ve iletişim, çevre problemi  ve halk katılımı akademik özel ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.