Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Doctorate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk İslam Sanatları (Dr), Turkey

 • 1988 - 1991 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk İslam Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Archaeology And Art Hıstory, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  ERKEN OSMANLI DÖNEMİ HALILARI İLE XVIII.VE XIX. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları (Dr)

 • 1991 Postgraduate

  SON İKİYÜZYIL İÇİNDE KONYA'NIN OBRUK BÖLGESİNDE HALI SANATI

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English