Genel Bilgiler

Biyografi

Biography

Prof. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN graduated from Marmara University Chemistry Department in 1993 with first place. In 1994, he started to work as a research assistant in the Chemistry Department of Marmara University. He has been working as Assistant Professor between 2006-2010, Associate Professor between 2011-2015 and full Professor since 2016 in the same department.   Among the ongoing research topics; Thiol-en polymers, Polyurethane systems, polymeric sensors, UV coatings, thermal energy storing systems (PCM), fireproof and flame retardants, UV reactive electrospinning, cyanate esters, paint and resin systems are the main research topics.

 He has 2 patents, more than 140 SCI index articles, international book chapters, over 1800 citations and 23 H -index, and over 30 Master and Doctorate theses supervisor.  Within the scope of Industry-University collaborations, he is an executive and consultant in projects with external support.Turkish-Biography

Prof.Dr. M.Vezir KAHRAMAN, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünden 1.likle mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 2006-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2011-2015 yılları arasında Doçent  ve 2016 yılından bu yana Profesör olarak görevine devam etmektedir. Marmara üniversitesi kimya bölüm başkan yardımcılığı (2006-2009), Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı (2010-2014) ve Türkiye Kimya Derneği’nde 2012-2020 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Devam eden araştırma konuları arasında; Tiol-en polimerleri, Poliüretan sistemler, polimerik sensörler, UV kaplamalar, ısıl enerji depolayabilen sistemler (PCM), yanmazlık ve alev geciktiriciler, UV reaktif elektrospinning, siyanat esterler, boya ve reçine sistemleri başlıca araştırma konularıdır.  2  patenti, 140 ın üzerinde SCI indeks kapsamında makalesi, uluslararası kitapta bölüm , 1800 ün üzerinde atıf ve 23  H-indeksine sahip olup 30 un üzerinde Yüksek lisans ve Doktora tezi yönetmiştir.  Sanayi-Üniversite iş birlikleri kapsamında dış destekli projelerde yürütücülük ve Danışmanlık yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı
Organik Kimya Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
mvezir@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/mvezir
İş Telefonu
+90 216 777 3361 Dahili: 3361
Ofis
GZFC411
Posta Adresi
Marmara Unıversity, Goztepe Campus, Science and Arts Faculy, Chemistry Department, Office GZFC411 Kadıkoy İSTANBUL / TURKEY