General Information

Institutional Information: Faculty Of Sciences, Department Of Chemistry, Department Of Organic Chemistry
Research Areas: Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Engineering and Technology

Names in Publications: M. Vezir Kahraman, vezir km, KAHRAMAN vezir, KAHRAMAN MEMET V, KAHRAMAN V, KAHRAMAN MV, Vezir Kahraman Memet, KAHRAMAN MEMET VEZİR

Metrics

Publication

393

Citation (WoS)

2787

H-Index (WoS)

26

Citation (Scopus)

2466

H-Index (Scopus)

26

Project

37

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

44

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals

Biography

Biography

Prof. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN graduated from Marmara University Chemistry Department in 1993 with first place. In 1994, he started to work as a research assistant in the Chemistry Department of Marmara University. He has been working as Assistant Professor between 2006-2010, Associate Professor between 2011-2015 and full Professor since 2016 in the same department.   Among the ongoing research topics; Thiol-en polymers, Polyurethane systems, polymeric sensors, UV coatings, thermal energy storing systems (PCM), fireproof and flame retardants, UV reactive electrospinning, cyanate esters, paint and resin systems are the main research topics.

 He has 2 patents, more than 150 SCI index articles, international book chapters, over 3200  citations and 28 H -index, and over 40 Master and Doctorate theses supervisor.  Within the scope of Industry-University collaborations, he is an executive and consultant in projects with external support.Turkish-Biography

Prof.Dr. M.Vezir KAHRAMAN, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünden 1.likle mezun oldu. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 2006-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2011-2015 yılları arasında Doçent  ve 2016 yılından bu yana Profesör olarak görevine devam etmektedir. Marmara üniversitesi kimya bölüm başkan yardımcılığı (2006-2009), Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı (2010-2014) ve Türkiye Kimya Derneği’nde 2012-2021 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Devam eden araştırma konuları arasında; Tiol-en polimerleri, Poliüretan sistemler, polimerik sensörler, UV kaplamalar, ısıl enerji depolayabilen sistemler (PCM), yanmazlık ve alev geciktiriciler, UV reaktif elektrospinning, siyanat esterler, boya ve reçine sistemleri başlıca araştırma konularıdır.  2  patenti, 150 nın üzerinde SCI indeks kapsamında makalesi, uluslararası kitapta bölüm , 3200  ün üzerinde atıf ve 28  H-indeksine sahip olup 40 ın üzerinde Yüksek lisans ve Doktora tezi yönetmiştir.  Sanayi-Üniversite iş birlikleri kapsamında dış destekli projelerde yürütücülük ve Danışmanlık yapmaktadır.

Contact

Email
mvezir@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/mvezir
Office Phone
+90 216 777 3361 Extension: 3361
Office
GZFC411
Address
Marmara Unıversity, Goztepe Campus, Faculty of Science Chemistry Department, Office GZFC411 Kadıkoy İSTANBUL / TURKEY