Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Uygulamalarının Gelişimi

Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, no.14, pp.67-101, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa’da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri (II) (1957-1986)

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.2, pp.339-362, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa’da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri (I)

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.285-309, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19, Income Inequality and Tax Regulation Recommendations

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI, 5 - 06 July 2021, pp.271-273 Sustainable Development

Approaches to Taxation of Crypto Assets in the OECD Countries

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI, 5 - 06 July 2021, pp.351-353

THE REGULATORY EFFECT OF PUBLIC EDUCATION EXPENDITURES ON INCOME DISTRIBUTION

34 th INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2019, pp.421-427

The Effects of Social Public Expenditures on the Happiness

33 th INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.137-141

21. Yüzyılın Başında Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikasına Bakış

1. International Symposium On Economics, Finance And Econometrics., İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.154-169

Fiscal Discipline in Turkey and Effects on Budget, in the Context of Effective Management of Public Resources

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.197-199

IMF’ nin Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları Üzerindeki Etkinliği

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2012, İstanbul, Turkey, 08 November 2012, pp.407-431

Books & Book Chapters

OECD Ülkelerinde Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Selçuk İPEK,Cüneyt KILIÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.277-290, 2021

Küreselleşmenin Ulus-Devletlerin Ekonomideki İşlevlerini Daraltıcı Etkisi ve 2008 Küresel Finans Krizi Dönemine İlişkin Bir Değerlendirme

in: Güncel Maliye Tartışmaları -3, Dr. Veysi SEVİĞ'e Armağan, A. Bumin DOĞRUSÖZ,Ayşe GÜNER,Gülay Akgül YILMAZ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.147-173, 2021