General Information

Institutional Information: Vocational School Of Justice, Law, Justice
Research Areas: Public Finance, Financial Economics

Metrics

Publication

12
UN Sustainable Development Goals

Biography

1981 yılında İstanbul'da doğan Müzeyyen Özlem ÇETİN 1999 yılında Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali İktisat Bilim Dalında “Gelişmekte Olan Ülkelerde Devlet Borçlarının Kalkınma Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Örneği” adlı tez çalışmasıyla 2005 yılında yüksek lisans; 2011'de ise “Ekonomik ve Mali İlişkiler Bağlamında Avrupa Birliği Bütçesi ve Türk Bütçe Sistemleri” adlı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında Türkiye Halk Bankasında Kredi ve Proje Değerlendirme Biriminde uzman yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2008-2014 yılları arasında Türkiye Halk Bankasında çeşitli departmanlarda uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaya başladı. 2019 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanını aldı. Halihazırda Adalet Meslek Yüksekokulunda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.