Achievements & Reputation

Scholarships

 • 1984 - 1984 DAAD

  Other Government Agencies

Invited Talks

 • December 2020 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü İhtisas Kütüphanesinin Açılış Töreni ve Dîvânu Lugâti’t Türk Paneli

  Conference

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • May 2019 Fundamenta’da Orta Türkçe Lehçeleri

  Conference

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • December 2018 {+lAr} topluluk hanesi üzerine

  Conference

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Turkey

 • November 2018 {+lAr} topluluk hanesi üzerine

  Conference

  Muş Alparslan Üniversitesi, Turkey

 • November 2018 {+lAr} topluluk hanesi üzerine

  Conference

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey

 • October 2018 {+lAr} sayı hanesi eki hakkında

  Conference

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • May 2018 Sözcük ve Sözlük Üzerine

  Conference

  Kırklareli Üniversitesi, Turkey

 • May 2018 Sözlükler ve Sözlükçülük Üzerine

  Conference

  Ege Üniversitesi, Turkey

 • June 2017 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması

  Conference

  Türk Dil Kurumu, Turkey

 • April 2017 Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak

  Conference

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

 • April 2017 2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Toplantısı’nı Açış Konuşması

  Conference

  Türk Dil Kurumu, Turkey

 • February 2017 Dîvânu Lugâti't-Türk Kâşgarlı Mahmud

  Conference

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

 • February 2017 Dede Korkut Hikâyelerindeki Fikrî Zemin" Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi Sempozyumu

  Conference

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Turkey

 • February 2017 “Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznamesi”, Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği

  Conference

  Bakı Dövlət Universiteti, Turkey

 • December 2016 Fuat Köprülü Edebiyata Dair

  Conference

  Gazi Üniversitesi, Turkey