Prof.Dr.

MUSTAFA OKUR


Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası Bölümü

Sermaye Piyasası Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı (İngilizce), Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli) (İngilizce), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

The investment behaviour of institutional investors in stock exchange markets: Evidence from İstanbul Stock Exchange

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı (İngilizce)

2002

2002

Yüksek Lisans

Financial asset prices and monetary policy (Turkey case)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli) (İngilizce)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

University of Texas at Dallas, Naveen Jindal School of Management, Finance and Managerial Economics

2012 - 2013

2012 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2000 - 2008

2000 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2018

2015 - 2018

MYO Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Yönetim ve Mali Analiz

Lisans

Lisans

Porföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Davranışsal Finans

Doktora

Doktora

Davranışsal Finans

Lisans

Lisans

Yatirim Analizi

Lisans

Lisans

Finansal Yonetim I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

TESTING INTRADAY VOLATILITY SPILLOVERS IN TURKISH CAPITAL MARKETS: EVIDENCE FROM ISE

OKUR M. , ÇEVİK E. İ.

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, cilt.26, sa.3, ss.99-116, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Long Memory in the Volatility of Selected Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum and Ripple

Kaya Soylu P. , Okur M. , Çatıkkaş Ö. , Altıntığ A.

JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, cilt.13, sa.6, ss.107, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi

KÜTÜK T., OKUR M.

Business and Economics Research Journal, cilt.11, sa.2, ss.413-429, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

GAYRİMENKUL FİNANSMANINDA KATILIM BANKACILIĞI İÇİN ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ: İPOTEĞE DAYALI PAYLAŞIMLI FAİZSİZ FİNANSMAN MODELİ

doğan kurt g., OKUR M.

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.8, sa.16, ss.207-219, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Impact of Futures Trading Over Spot Market Intraday Volatility: Evidence From an Emerging Market, Borsa Istanbul

OKUR M. , ÇAĞIL G. , KIRAN E.

Research Journal of Finance and Accounting, cilt.10, ss.62-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Altın emanet hesapları: finansal sistem için yeni bir finansal ürün önerisi

OKUR M. , ÇATIKKAŞ Ö. , ESEN Ö. M.

Bankacılar, cilt.25, ss.63-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

2008 Küresel Krizinin İMKB Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkilerinin GARCH Modelleri ile Analizi

Çağıl G. , Okur M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.573-585, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

2008 Finansal Krizinin İMKB Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkilerinin GARCH Modelleri İle Analizi

ÇAĞIL G., OKUR M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.573-585, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Türk Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar

OKUR M.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.193-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

İMKB de Yabancı Yatırımcılar ve İMKB Ulusal 100 Endeksi Üzerine Etkileri

OKUR M. , ÇATIKKAŞ Ö.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.10, ss.161-178, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Sigorta Sektöründe Yeni Bir Risk Türü Olarak Siber Riskler

AKPINAR Ö. , OKUR M.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.229

2018

2018

BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Özel Emeklilik Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi

AKPINAR Ö. , OKUR M.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.228

2005

2005

İMKB nin Zayıf Formda Etkinliğinin Test Edilmesi

Okur M. , Çağıl G.

Geleneksel Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.807-826

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Uluslararası Muhasebe Standartları Alanında Yeni Bir Düzenleyici Kuruluş Olarak AAOIFI ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

YATBAZ A., ÇATIKKAŞ Ö. , OKUR M.

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.149-159, 2018

2017

2017

Finansal Stratejinin Kapsamı, Temel Özellikleri ve Şirket Yatırımlarındaki Rolü

OKUR M. , AKPINAR Ö.

Stratejik Finansal Yönetim, Doç. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.37-54, 2017

2014

2014

Yatırımcılar Rasyoneldir Peki Ya Gerçek Yatırımcılar

OKUR M.

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2014

2014

2014

Behavioral Finance in Theory and Practice

OKUR M. , GÜRBÜZ A. O.

Global Strategies in Banking and Finance, , Editör, IGI Global, ss.311-328, 2014

2014

2014

A Competitive Approach to Financial Issues: Modern Finance Theory

OKUR M. , GÜRBÜZ A. O.

Global Strategies in Banking and Finance, , Editör, IGI Global, ss.385-398, 2014

Bilirkişi Raporları

2019

2019

"Akel" Marka Değerleme Raporu

Okur M.

İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.10, İstanbul, 2019

2018

2018

2014/1911 No'lu Bilirkişi Raporu

Okur M.

İstanbul Anadolu 6.Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.16, İstanbul, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Southwestern Finance Association

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

European Finance Association

Üye

2014 - 2015

2014 - 2015

American Finance Association

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

MALİYE FİNANS YAZILARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

journal of Business research-Turk

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

INVESTMENT ANALYSTS JOURNAL

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Corporate Governance & Sustainability Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2013 - 2014

2013 - 2014

Doktora Sonrası Araştırma

Doktora Sonrası Araştırma

University of Texas at Dallas, Amerika Birleşik DevletleriBurslar

2013 - 2014

2013 - 2014

YÖK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1