Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Manevi İklimimizi İhya Edecek Bir Nefes: Sünnet-2

Siyer-i Nebi, cilt.1, ss.14-15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Manevi İklimimizi İhya Edecek Bir Nefes: Sünnet-1

Siyer-i Nebî , cilt.1, ss.6-8, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Sünnet-Vahiy İlişkisi

Rıhle , ss.37-47, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Haremlik Selamlık Meselesi

Eğitim Yazıları, no.1, ss.75-93, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vahyin, Sünnetin İnşasındaki Belirleyici Rolü

Sünnetin Otoritesi, Sakarya, Türkiye, 16 - 17 Mart 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Risaletü'l-İslam el-hâlide, Âlâü'llah ve fadlüh alâ ibâdih, Mekânetü'r-Rasûl ve Sünnetihi fi'd-dîn, Tedvînü's-Sünneti'n-Nebeviyye

Kitabü'l-Kıraa el-Müsteva'l-mütekaddim (Nusûs türâsiyye), Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Editör, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.32-47, 2018

Sünnet-Vahiy İlişkisi

Beka Yayınları, İstanbul, 2009

Aksa Tehlikede

Mescid-i Aksa Sempozyumu, Ümmühan Özkan,Selda Şen,Sucud Muhammed Tahir, Editör, İstanbul Barış Platformu, İstanbul, ss.21-29, 2009

Mescid-i Aksa'nın Korunmasında Uluslararası Toplumun Rolü ve Aksa'nın Geleceği

Mescid-i Aksa Sempozyumu, Ümmühan Özkan,Selda Şen,Sucud Muhammed Tahir, Editör, İstanbul Barış Platformu, İstanbul, ss.219-227, 2009

Kudüs Şehrinde İsrail'in İhlal Ettiği İnsan Hakları: Kudüs, İşgal Tehdidi Altında

Mescid-i Aksa Sempozyumu, Ümmühan Özkan,Selda Şen,Sucud Muhammed Tahir, Editör, İstanbul Barış Platformu, İstanbul, ss.143-149, 2009

Ansiklopedide Bölümler

MUHAMMED ABDÜRREZZÂK HAMZA

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.294-295, 2016