Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE ANALYSIS AND CRITICISM OF NARRATIONS ABOUT HABĪB ALNAJJĀR IN CASE OF HADITHS RELATED TO DISTINGUISHED PEOPLE MANTIONED IN QURAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.79-107, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Isnad and Matn Analysis of Narration of "seek knowledge even if you have to go as far as China, for seeking knowledge is a duty on every Muslim."

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.43, pp.247-275, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

The Question of Doubt in Narration: Its Reasons and Methods Utilized by Ḥadīth Scholars to Remove Doubt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.59, no.59, pp.1-29, 2020 (International Refereed University Journal)

Manevi İklimimizi İhya Edecek Bir Nefes: Sünnet-2

Siyer-i Nebi, vol.1, no.5, pp.14-15, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Manevi İklimimizi İhya Edecek Bir Nefes: Sünnet-1

Siyer-i Nebî , vol.1, no.4, pp.6-8, 2010 (National Non-Refereed Journal)

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROPHETIC TRADITION AND DIVINE REVELATION

Rıhle , no.2, pp.37-47, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ölüm Döşeğindeki Yahudi Bir Çocuğun İman Etmesi İle İlgili Bir Hadisin Düşündürdükleri

XIV. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.293-302

Vahyin, Sünnetin İnşasındaki Belirleyici Rolü

Sünnetin Otoritesi, Sakarya, Turkey, 16 - 17 March 2019

Books & Book Chapters

Risaletü'l-İslam el-hâlide, Âlâü'llah ve fadlüh alâ ibâdih, Mekânetü'r-Rasûl ve Sünnetihi fi'd-dîn, Tedvînü's-Sünneti'n-Nebeviyye

in: Kitabü'l-Kıraa el-Müsteva'l-mütekaddim (Nusûs türâsiyye), Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Editor, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.32-47, 2018

Sünnet-Vahiy İlişkisi

Beka Yayınları, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

MUHAMMED ABDÜRREZZÂK HAMZA

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.294-295, 2016