Prof.Dr.

MUSTAFA ERKAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

University of Exeter, Hukuk, Hukuk, İngiltere

2002 - 2003

2002 - 2003

Yüksek Lisans

University of Leicester, Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, İngiltere

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Arabuluculuk Eğitimi

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hukuk , Devletler Özel Hukuku, Ekonomi Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2007 - 2007

2007 - 2007

Öğretim Görevlisi

The University Of Texas At Austin, Center For Energy , Hukuk

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Engelliler Komisyonu Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Bologna Esgüdüm Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Farabi Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Farazi Dava Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Arabulucu

Bakanlık, Adalet Bakanlığı, Arabulucu

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Avukat

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği

Verdiği Dersler

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Enerji Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk I

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk I

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk II

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Enerji Yatırımlarında Politik Riskler ve Önlenmesi

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk II

Doktora

Doktora

Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları

Lisans

Lisans

Milletlerarası Ticaret Hukuku

Lisans

Lisans

Miletlerarası Tahkim Hukuku

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk II

Lisans

Lisans

Milletlerarası Özel Hukuk I

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2020

2020 - 2020

Enerji Hukuku

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Erkan M.

2020 - 2020

2020 - 2020

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucuk ve Tahkim

Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

Erkan M.

2020 - 2020

2020 - 2020

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Tahkim

Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

Erkan M.

2019 - 2019

2019 - 2019

Arabuluculuk

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Erkan M.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türk Vatandaşlığı Kanununda 7039 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerin İncelenmesi

Erkan M.

Public and private international law bulletin, cilt.39, sa.2, ss.415-446, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri, Uluslararası Koruma Ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin İş Piyasasına Erişiminin Değerlendirilmesi

Erkan M.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.221-247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin Asıl Sözleşmenin Yokluğu Durumunda Değerlendirilmesi

Erkan M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.535-562, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Münhasır Yetkisinin Common Law Hukuk Sisteminde İncelenmesi

Erkan M. , Asat R.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.11, sa.124, ss.23-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

KAMBİYO SENETLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN GEÇERLİLİĞİNE UYGULANACAK HUKUK: TAMAMLAYICI KURALDA VATANDAŞLIK FAKTÖRÜ

Erkan M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.752-768, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Bir Tabu Taşınmazın Aynına İlişkin Davalarda Münhasır Yetki

Erkan M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.11-51, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Türkiye ye Verilen Derecelendirme Notlarının Doğrudan Yabancı Yatırım Girişine Etkisinin Yıllar İtibariyle İncelenmesi

Erkan M. , Demiroğlu M.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.209-237, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

MÖHUK Madde 31 Bağlamında Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanan Kurallara Bakış

Erkan M.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.81-121, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Ülke Derecelendirmesinin Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi

Erkan M. , Demiroğlu M.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.107-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Rules of Engagement (ROE) in Peace Operations

Erkan M.

NRDC-T JOURNAL, sa.15, ss.34-35, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC Kuralları

Erkan M.

Tahkim Okulu Panelleri 14. panel, İstanbul, Türkiye, 26 Şubat 2020

2019

2019

Geçici Koruma Statüsüne Sahip Suriyelilerin Çalışma Hakkı

Erkan M.

Türkiye’de Bulunan Suriyeliler’in Hukuki Statüsü, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2019

2019

2019

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

ERKAN M.

Adana Tahkim Günü: Tahkimde Günvel Konular ve Tahkimin Geleceği, Türkiye, 03 Nisan 2019

2019

2019

Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması

ERKAN M.

Tahkim Okulu 5. Panel, Türkiye, 27 Şubat 2019

2018

2018

Türk Vatandaşlık Hukukunda Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Kavramları

ERKAN M.

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

2018

2018

Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı

ERKAN M.

Tahkim Okulu 3. Panel, Türkiye, 26 Aralık 2018

2018

2018

How Most Favored Nation (MFN) Clauses in TreatiesAffect Host Country: Turkey

ERKAN M.

International Investment and Trade Agreements: Developments and Problems, 25 Ekim 2018

2018

2018

Yetki Anlaşması ile Yetkilendirilen Yabancı Mahkemenin 'Belirli Olma' Şartı Açısından Değerlendirilmesi

Erkan M.

Yasal Gelişmeler Kongresi 2018, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

2016

2016

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Sisteminde Yabancı Hukukun Tatbiki: Olan vs. Olması Gereken

ERKAN M.

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016

2015

2015

Cross Exmanination in arbitration

ERKAN M.

ICC YAF 5. ISTANBUL CONFERENCE, 27 Kasım 2015 identifier identifier identifier

2014

2014

Invest in Turkey: The Legal Aspects of the Project Market in Turkey

ERKAN M.

CIS/Turkey-Europe Partnership Project Plaza/S. Korea, 25 Kasım 2014 - 26 Kasım 2015

2015

2015

Jurisdictional Problems forArbitration and Advising Inhouse Counsels

ERKAN M.

Turkey Middle East: 2nd AnnualInternational Arbitration Sum, 09 Eylül 2015

2015

2015

The Impact of Investment Treaty Law on Government Behaviour: ASocio-legal Perspective on State Compliance with Good GovernanceStandards,

ERKAN M. , Sattorova M.

SLSA Annual Conference 2015: International Economic Law Governing Markets in Context, 31 Mart - 02 Nisan 2015

2015

2015

Trade and Investment Relations between Turkey and China: Issues for Dispute Settlement Systems to Help Silk Road Economic Belt

ERKAN M.

Fist High Level International Forum of Silk Road Academic Belt/Çhina, 22 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi

Erkan M.

on iki levha, İstanbul, 2020

2020

2020

How Do Host States Respond to Investment Treaty Law?: Some Empirical Observations.

Erkan M. , Sattorova M., Ohiocheoya O.

New Voices and New Perspectives in International Economic Law, European Yearbook of International Economic Law , John D. Haskell,Akbar Rasulov, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.133-151, 2020

2019

2019

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında ”Milli Güvenlik” ve ”Kamu Düzeni” Kavramlarının İncelenmesi

ERKAN M.

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Doğan Vahit, Yılmaz Alper Çağrı, Ayhan İzmirli Lale, Editör, Savaş Yayınevi, ss.17-38, 2019

2013

2013

Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları

Erkan M.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - 2015

2012 - 2015

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İstanbul Barosu

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

AIPN – Association of International Petroleum Negotiators

Bilim Kurulu Üyesi

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Türkiye Barolar Birliği

Üye

2010 - 2014

2010 - 2014

Ankara Barosu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Public and private international law bulletin

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2014 - 2015

2014 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Vafa Sadigova

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

2011 - 2012

2011 - 2012

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Rayhan Asat (Bilimsel Araştırma )

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şubat 2020

Şubat 2020

Tahkim Okulu Paneller Serisi 14: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC Kuralları

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

Tahkim Okulu Paneller Serisi 13: Tahkim Yargılamasında Tebligat ve Yabancı Avukatla Temsil

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 12: Tahkimde Davanın Açılması ve İlk Dilekçelerin (Tahkim Talebi ile Tahkim Talebine Cevap) Hazırlanması

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 11: Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Tahkim Okulu Panelleri Serisi 10: Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 9: Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 8: Tahkime Elverişlilik

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 7: Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 6: Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 5: Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi 4: Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

Tahkim Okulu Paneller Serisi 3: Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olması Şartı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

Tahkim Okulu Paneller Serisi 2: Tahkim Anlaşmasının Yorumlanması (Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmaları)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Tahkim Okulu Paneller Serisi 1: Tahkim Anlaşması : Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M. , Nas Ç., Özel S. , Karaca H. A. , Yöney C. , Öztürk A. , et al.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M. , Özel S. , Yöney C. , Öztürk A. , Etlioğlu Erçetingöz S.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

Enerji Hukuku Konuşmaları

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2014

Aralık 2014

The Modern Trans-Global Restitution of Cultural Property

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M. , Karaca H. A.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

V. Milletlerarası Özel Hukukçular Toplantısı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Sorunu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2013

Nisan 2013

In Respect of Intenational Agreements: FTA between Turkey and South Korea

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2012

Haziran 2012

İpek Yolu Canlanıyor: Türk Çin Hukuk Zirvesi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye

Şubat 2012

Şubat 2012

Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde Güncel Tartışmalar

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erkan M.
İstanbul, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Tahkim Okulu Paneller Serisi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Türkiye'de Bulunan Suriyeliler'in Hukuki Statüsü

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

TAHKİMDE GÜNCEL KONULAR VE TAHKİMİN GELECEĞİ

Çalışma Grubu

Adana-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2018

2018

Yasal Gelişmeler Kongresi 2018

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Enerji Hukuku Konuşmaları

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Enerji Hukuku Konferansı Bahçeşehir Üni

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler

Çalışma Grubu

Eskişehir-Türkiye

2015

2015

ICC YAF 5TH Istanbul Conference

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Turkey & Middle East: 2nd Annual International Arbitration Sum

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Turkey & Middle East: 2nd Annual International Arbitration Sum

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2015

2015

SLSA Annual Conference 2015

Çalışma Grubu

Norwich-İngiltere

2015

2015

First High Level International Forum of Silk Road Academic Belt & Launch Ceremony of Collaborative Innovation Centre for Silk Road Economic Belt Studies

Çalışma Grubu

Xian-Çin

2014

2014

CIS/Turkey-Europe Partnership Project Plaza

Çalışma Grubu

Seoul-Güney Kore

2014

2014

Energy Law Symposium

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2012

2012

Reopening the Silk Road In the Legal Dialogue between China and Turkey

Çalışma Grubu

Wuhan-Çin

2012

2012

Türk Çin Hukuk Zirvesi: Reopening the Silk Road in the Legal Dialogue between Turkey and China

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Interlocutory Injunction with respect to International Procedural Law, Current Problems of Law 19 Mayıs University

Çalışma Grubu

Samsun-Türkiye

2012

2012

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011

2011

4th Journal of Private International Law Conference

Çalışma Grubu

Milan-İtalya

2010

2010

Uluslararası Enerji Kongresi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2010

2010

Tüm Yönleriyle Petrol ve LPG Piyasaları

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2008

2008

31st IAEE International Conference

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2007

2007

AIPN International Conference: Africa, Oil and Gas Changes and Opportunities

Çalışma Grubu

Marrakush-Fas

2007

2007

18th Annual ITA Workshop: Insider Insights Complex Energy Disputes

Çalışma Grubu

Texas-Amerika Birleşik Devletleri

2007

2007

2nd Annual Dallas Roundtable: A Meeting for Young International Arbitrators

Çalışma Grubu

Texas-Amerika Birleşik Devletleri

2007

2007

The 7th Annual International Capacity-Building Program: New Era in Oil, Gas & Power Value Creation

Çalışma Grubu

Texas-Amerika Birleşik Devletleri

2007

2007

Investment Treaty Arbitration: A Debate and Discussion

Çalışma Grubu

Washington-Amerika Birleşik Devletleri

2007

2007

ASIL 101st Annual Meeting: The Future of International Law

Çalışma Grubu

Washington-Amerika Birleşik Devletleri

Davetli Konuşmalar

Nisan 2019

Nisan 2019

Tahkim Günleri

Konferans

Adana Barosu-Türkiye

Burslar

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

2002 - 2003

2002 - 2003

Yurt dışı yüksek lisans bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Nisan-2020

Nisan 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Özyeğin Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Beykent Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2014

Ekim 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bursa Uludağ Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Türk-Alman Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi