Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dil, Tarih ve Sanat Üçgeninde Gölgemi Bıraktım Lâle Bahçelerinde Romanına Bir Bakış

Asos Journal, cilt.6, sa.83, ss.17-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tiyatrosunda Lâle Devri (1718-1730)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.339-362, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay'ın Günlükleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma Denemesi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.161-177, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

”Tanpınar’xxı Günlüklerin Işığında Okumak”

Hürriyet Gösteri, sa.293, ss.138-141, 2008 (Hakemsiz Dergi)

”Abdülhak Hâmid Tarhan ve Abdülhak Şinasi Hisar’xxın Kaleminden Ahmet Vefik Paşa”

Kubbealtı Akademi Mecmuası, cilt.33, sa.2, ss.53-59, 2004 (Hakemsiz Dergi)

”Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul’xxun Fethi”

Kubbealtı Akademi Mecmuası, cilt.32, sa.3, ss.62-71, 2003 (Hakemsiz Dergi)

”Aysche (Ayşe) Adlı Roman Üzerine Bir İnceleme”

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.349-352, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Cengiz Aytmatov’xxun ’xxYüzyüze’xx Adlı Hikâyesi”

Türk Edebiyatı, sa.234, ss.49-51, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Yeni Türk Edebiyatında İstanbul Adaları”

I. İstanbul Adaları Sempozyumu, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2013

”Tarihten Romana İttihat ve Terakki”

Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Sempozyumu, 30 - 31 Ekim 2008

”Turan Oflazoğlu’xxnun Eserlerinde Sinan ve Süleymaniye”

Süleymaniye Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2006

”Edebiyatçılarımızın Dolmabahçe Sarayı’xxna Dair Hatıraları”

Dolmabahçe Sarayı’xxnın 150. Yılı Sempozyumu, 23 - 25 Kasım 2006

”Ahmet Hamdi Tanpınar’xxın Eserlerinde Üsküdar”

IV. Üsküdar Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

”Denemelerde Üsküdar Yahut Mekânın Şiiriyyeti”

II. Üsküdar Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Mart 2004

”Yahya Kemal ve Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri Üsküdar”

I. Üsküdar Sempozzyumu, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2003

”Çay, Ahmet Haşim ve Çayname”

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2001

”Türk Romanında Boğaziçi (1870-1950)

20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2000

Kitap & Kitap Bölümleri