Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Tiyatrosunda Lâle Devri (1718-1730)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.339-362, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay'ın Günlükleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma Denemesi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.161-177, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

”Tanpınar’xxı Günlüklerin Işığında Okumak”

Hürriyet Gösteri, no.293, pp.138-141, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Abdülhak Hâmid Tarhan ve Abdülhak Şinasi Hisar’xxın Kaleminden Ahmet Vefik Paşa”

Kubbealtı Akademi Mecmuası, vol.33, no.2, pp.53-59, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul’xxun Fethi”

Kubbealtı Akademi Mecmuası, vol.32, no.3, pp.62-71, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Abdülhak Hâmid’xxin Hatıralarının Düşündürdükleri”

Dergâh, no.143, pp.15-18, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Aysche (Ayşe) Adlı Roman Üzerine Bir İnceleme”

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.349-352, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

”Cengiz Aytmatov’xxun ’xxYüzyüze’xx Adlı Hikâyesi”

Türk Edebiyatı, no.234, pp.49-51, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Yeni Türk Edebiyatında İstanbul Adaları”

I. İstanbul Adaları Sempozyumu, Turkey, 3 - 06 October 2013

”Tarihten Romana İttihat ve Terakki”

Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Sempozyumu, 30 - 31 October 2008

”Turan Oflazoğlu’xxnun Eserlerinde Sinan ve Süleymaniye”

Süleymaniye Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 November 2006

”Edebiyatçılarımızın Dolmabahçe Sarayı’xxna Dair Hatıraları”

Dolmabahçe Sarayı’xxnın 150. Yılı Sempozyumu, 23 - 25 November 2006

”Ahmet Hamdi Tanpınar’xxın Eserlerinde Üsküdar”

IV. Üsküdar Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2006

”Denemelerde Üsküdar Yahut Mekânın Şiiriyyeti”

II. Üsküdar Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 March 2004

”Yahya Kemal ve Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri Üsküdar”

I. Üsküdar Sempozzyumu, Turkey, 23 - 25 May 2003

”Çay, Ahmet Haşim ve Çayname”

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay, Turkey, 8 - 09 November 2001

”Türk Romanında Boğaziçi (1870-1950)

20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu, Turkey, 19 - 21 April 2000

Books & Book Chapters