Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Occupational Safety And Quality Management Practices In Imaging Units

1st International Congress on Occupational Health and Safety, 6 - 08 Mayıs 2016

Hasta ve Sağlık Çalışanları Gözüyle Sağlıkla Şiddet

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 - 07 Mayıs 2016

Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Radyoloji Ünitesi Örneği

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Fazla Tetkik Sayısının Radyoloji Departmanlarındaki Kalite Sürecine Etkileri

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

General view of university students "Marmara University Vocational School of Health Services Case"

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.26 identifier

Vocational school students "attitudes toward computer technology" Marmara University sample

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.26 identifier

Mesleki Eğitimde IKMEP Projesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.2378-2392