Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nükleer Tıp Teknikerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-64, 2017 (Other Refereed National Journals)

İyonizan Radyasyonun İnsan Vücudundaki Etkilerine Bakış

Mavi Gezegen Dergisi, pp.53-55, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Occupational Safety And Quality Management Practices In Imaging Units

1st International Congress on Occupational Health and Safety, 6 - 08 May 2016

Hasta ve Sağlık Çalışanları Gözüyle Sağlıkla Şiddet

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 - 07 May 2016

Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Radyoloji Ünitesi Örneği

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Turkey, 14 - 17 April 2016

Fazla Tetkik Sayısının Radyoloji Departmanlarındaki Kalite Sürecine Etkileri

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

General view of university students "Marmara University Vocational School of Health Services Case"

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.26 identifier

Vocational school students "attitudes toward computer technology" Marmara University sample

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.26 identifier

Mesleki Eğitimde IKMEP Projesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2378-2392