Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nükleer Tıp Teknikerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-64, 2017 (Other Refereed National Journals)

İyonizan Radyasyonun İnsan Vücudundaki Etkilerine Bakış

Mavi Gezegen Dergisi, pp.53-55, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Occupational Safety And Quality Management Practices In Imaging Units

1st International Congress on Occupational Health and Safety, 6 - 08 May 2016

Hasta ve Sağlık Çalışanları Gözüyle Sağlıkla Şiddet

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 - 07 May 2016

Radyoloji Ünitelerinde İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Uygulamaları.

1. Uluslararası iş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi., Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.219-220

Fazla Tetkik Sayısının Radyoloji Departmanlarındaki Kalite Sürecine Etkileri

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Radyoloji Ünitesi Örneği

10. Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve Meme Radyolojisi Sempozyumu, Turkey, 14 - 17 April 2016

Vocational school students "attitudes toward computer technology" Marmara University sample

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.26 identifier

General view of university students "Marmara University Vocational School of Health Services Case"

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.26 Sustainable Development identifier

Genç nüfusun topluma uyum sağlama sürecinde sporun etkisi.

2.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.44-45

Patient Rights And Professionals Knowledge Of Health Care Workers In Istanbul On Patient Rights

European Association of Centres of Medical Ethics-EACME, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.300-301

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Programı Öğrenci Profili

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2011

Mesleki Eğitimde IKMEP Projesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2378-2392

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümünün Stratejik Plan Oluşturma Çalışmaları

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 22 June 2008

Meslek Yüksekokullarındaki Eğiticiler Ve Ülkemizdeki Radyoloji Bölümlerinin Durumu

III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 22 June 2008, pp.160-165

Radyoloji Öğrencilerinin Cihaz Kalibrasyonu ve Kalite Kontrol Çalışmalarına Yönelik Bir Araştırma.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2007, pp.42

Radyoloji Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma Yollarını Bilme Durumlarına Yönelik Bir Araştırma.

II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2007, pp.36

Nükleer Tıp Teknikeri Teknisyeninin Sahip Olması Gereken Nitelikler

I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2006, pp.53-55

Chest X-Ray Repeat Exposure Rates and Reasons

1st Euro-Mediterranean Congress For Radiographers, Malta, 7 - 11 September 2005

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel Görüntüleme Merkezlerine Yönelik Bir Araştırma

III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 March 2005, pp.113-117

İstanbul İlinde Çalışan Radyoloji Uzmanlarının Memnuniyet Durumları

II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 07 March 2004, pp.188-190

İstanbul İlinde Çalışan Radyoloji Yöneticilerinin Performans Ölçümüne Yaklaşımları

II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 07 March 2004, pp.238-240

İstanbul İlinde Bulunan Karanlık Odaların Yerleşim Planları ve Özellikleri

5. Ulusal Türk Medikal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2003

İstanbul İlinde Çalışan Teknisyen Teknikerlerin Sosyodemografik Özellikleri.

5. Ulusal Türk Medikal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2003

İstanbul İlinde Radyoloji Departmanlarında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları

5. Ulusal Türk Medikal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2003

Dairesel Yörüngede Kalp Pozisyonu İle İlişkili SPECT Artefaktları

5. Ulusal Türk Medikal Radyoteknoloji Kongresi., Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2003

İstanbul İlinde Çalışan Radyoloji Teknisyeni Teknikerinin İş Doyumu

I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 6 - 09 March 2003, pp.70-73