Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Organizational Trust in Municipalities and Municipal Companies on Organizational Commitment

Strategic Public Management Journal, sa.12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Perceived Empowerment Levels of Employees in Turkey

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.178-196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Algılanan Personel Güçlendirme Düzeyi: Bir Araştırma

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series, 9 - 10 Mart 2019

Belediyelerde İnsan Kaynakları Stratejileri: Pendik Belediyesi Deneyimi

IV. Stratejik Kamu YönetimiSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018

Örgüt Yaşam Döngüsü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA, Ruse, Bulgaristan, 8 - 09 Nisan 2017

Yerel Stratejik İşbirliği İngiltere Deneyimi

Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016