Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor
  Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2000 - 2014
  Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Eşya Hukuku

 • Yüksek Lisans
  Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri

 • Lisans
  Tüketici Hukuku

 • Yüksek Lisans
  Kişisel Teminatlar

 • Lisans
  Medeni Hukuk

 • Yüksek Lisans
  Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

 • Yüksek Lisans
  Hukukun Temel İlkeleri

 • Yüksek Lisans
  Finansal Kira Sözleşmeleri

 • Lisans
  Hukukun Temel Kavramları

 • Yüksek Lisans
  Finansal Kiralama Sözleşmesi

 • Yüksek Lisans
  Seminer

 • Yüksek Lisans
  İnşaat Sözleşmeleri

 • Lisans
  Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

 • Yüksek Lisans
  Reklam Hukuku

 • Lisans
  Medeni Hukuk II

 • Yüksek Lisans
  Özel Hukukta Maddi Zarar

 • Lisans
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

 • Ön Lisans
  Medeni Hukuka Giriş

 • Lisans
  Hukuk