Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2000 - 2014 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Eşya Hukuku

 • Yüksek Lisans Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri

 • Lisans Tüketici Hukuku

 • Yüksek Lisans Kişisel Teminatlar

 • Lisans Medeni Hukuk

 • Yüksek Lisans Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

 • Yüksek Lisans Hukukun Temel İlkeleri

 • Yüksek Lisans Finansal Kira Sözleşmeleri

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Yüksek Lisans Finansal Kiralama Sözleşmesi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans İnşaat Sözleşmeleri

 • Lisans Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

 • Yüksek Lisans Reklam Hukuku

 • Lisans Medeni Hukuk II

 • Yüksek Lisans Özel Hukukta Maddi Zarar

 • Lisans Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

 • Ön Lisans Medeni Hukuka Giriş

 • Lisans Hukuk